Erken Türklerin Skandinavya yazıtları

Açıklama

Şimdiye kadar ben, sayın okuyucularıma, Romanya'daki Attila Hazinesi Yazıtları,Proto-Bulgar Yazıtları, Yunanistan'daki Attika Yazıtları, Sırbistan'daki Vinça-TartariaYazıtları, İtalya ve Avusturya'daki Etrüsk Yazıtları, Fransa'daki Glozel Yazıtları,Pra-Portekiz Yazıtları, Başkurtstan Yazıtları ile Türklerin QUTYAQ'taki [Avrupa'daki]ayak izlerini tanıtmış bulunuyorum.

Yazar Mirşan, Kazım
Yayıncı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları
Basım Sayısı 1 bs.
Yayınevleri Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları
Yayın Tarihi 2004
Kitap Sayfa Sayısı 104
ISBN 9789754981728
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Müze ve Kültürel Çalışmalar
Dil TR

Konu

 
  Benzer Kitaplar

  You may also like

  Erken Türklerin Skandinavya yazıtları

  Mirşan, Kazım

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754981728

  Türkçe adlar derlemesi

  Yurtsever, Erk

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754981124

  Türk cihadı ve Alman protestanlığı (1551-1555)

  Fisher, Galati

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754980554

  Urallar'dan Altaylar'a Altaylar'dan Sakalar'a Türk toplulukları

  Yazgan, Turan

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754980691

  Babailer, Balkan Türkleri ve Şeyh Bedrettin

  Öztoprak, Fahrettin

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754981995

  Çağlar boyunca evrensel musiki

  Ali, Üstüner Cengiz

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754981872

  Dünden bugüne Türk kültürünün gelişme çağları

  Ögel, Bahaeddin

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754980066

  Pehlivanoğulları 1 : ilk gözağrısı

  Tata, Sabri

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754981476

  Türkiye hoyratları

  Körüklü, Refet

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754981155

  Stalin'in ölümünden Beriya'nın idamına kadar Kremlin'de iktidar mücadelesi

  Kolendiç, Anton

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754980745

  Türk devletleri tarihinde şahıs adları - II

  Sümer, Faruk

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754981322

  Az i ya

  Süleyman, Olcas

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754980530

  Mühimme defteri 90

  9789754980110

  Prof. Mehmet Eröz'e göre etnik ve dini bölücülük

  Bilgiseven, Amiran Kurtkan

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları

  Türk sosyal güvenlik sistemi ve meseleleri

  Yazgan, Turan

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları

  Adil amca koca balığı kediye nasıl kaptırdı?

  Civciv, Esma

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754980325

  Çalışma sosyolojisi çalışma ilişkileri ve işgücünün sosyolojisi : Isparta uygulaması

  Özkul, Metin

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754981612

  Devlet kuran kahramanlar

  Öcal, Sefa

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları

  Anonim Osmanlı kroniği (1299 - 1512)

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754981506

  Sözlük : Özbekistan-Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Özbekistan Türkçesi

  Yusuf, Berdak

  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları 9789754980851