Şanizade tarihi (1223-1237 / 1808-1821) cilt 2
Sayfa:840
Yayın Yılı:2008

Bu eser, ilmiye mesleğinde üst seviyede müderrislik ve kadılıklarda bulunmuş; tıp, tarih, askerlik, matemematik, geometri, coğrafya ve edebiyat sahalarında yazdığı telif ve tercüme eserleriyle zamanının mühim ilim adamları arasında yer almış Şânî-zâde Mehmed Atâullâh Efendi tarafından, vakanüvis hüviyetiyle Âsım Târihi'ne zeyl olarak yazılmıştır.Bu kitap, devrinin bir numaralı tarih kaynağı ve Târih-i Cevdet'in bilhassa IX, X ve XI. ciltlerinde faydalanılan en mühim eser olan bir Osmanlı tarihidir.XIX. asrın çok değerli şahsiyetlerinden ve yenileşme devrinde adı saygıyla anılması lazım gelen Şânî-zâde, Ahmed Cevdet Paşa tarafından asrının yegâne tabip ve feylesofu olarak vasıflandırılmaktadır.Tarihin gayesinin, eskilerin yolundan giderek, bazılarının hoşuna gitmese de hadiseleri aynen yazmak olduğu kanaatindeki müellif, benimsediği bu tarih telakkisine uygun olarak kitabında fiki ve mana dolu bir ifade tarzı kullanmış, kendi devrine kadar yazılan Osmanlı tarihlerinin modern anlayışa en

Devamını Oku..
Yükleniyor
Yükleniyor
Her yerden erişin İster masaüstü ister mobil cihazınızla.
30.000’den fazla e-kitap Kurgu ve kurgu dışı binlerce içerik parmaklarınızın ucunda!
Yüzlerce sesli kitapOkuyamıyorum diye üzülmeyin; dinleyin!