Türkler'in kültür kökenleri

Açıklama

Dünya'nın en gizemli yörelerinden biri kuşkusuz ki, Orta Asya'dır. Bir zamanlar bu yörede yaşananlar, tarihin en gizli kalmış bölümlerini oluşturur. Türkler için de her şey burada başlamıştı. Orta Asya Gök Tanrı Dini ve Atalar Kültü... Türk Mitolojisi'ndeki Gökyüzü'nden inen ışıklar ve Kurt'tan Türeyiş Efsaneleri'nin perde arkası... Tanrı Dağları, Ergenekon, Demir Çağı ve Tufan... Şamanizm'de ruh, ölüm ve ölüm ötesi yaşam... Şaman rahiplerinin gizli ayinleri... Sırlarla dolu gizemli Anadolu... Nemrut Dağı'ndan Kafkasya'ya uzanan gizli yer altı tünelleri... Hitit, Mitra, Diyonizos Kültleri... Müslümanlık'tan önce namaz kılan, hacca giden Harranlı Sabiiler... Türkler Nasıl Müslüman Oldu?... Türkler'in Şamanizm'i terketme nedenleri... Türkler'in İslamiyet'e geçişindeki Sufiler'in rolü... Tasavvuf Felsefesi'nin Anadolu Müslümanlığı'nın oluşumundaki etkileri... Melametilik, Ahilik, Mevlevilik, Bektaşilik... Mesnevi içine gizlenen Batıni Bilgiler... Yunus Emre'den Bilge Nasreddin Hoca'ya hal

Yazar Candan, Ergun
Yayıncı Sınırötesi Yayınları
Basım Sayısı 7 bs.
Yayınevleri Sınırötesi Yayınları
Yayın Tarihi 2008
Kitap Sayfa Sayısı 598
ISBN 9789758312115
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Tarih
Dil TR

Konu

 
    Benzer Kitaplar

    You may also like