Bilgisayar etkileşimli geometri öğretimi ile dinamik geometri etkinlikleri

Açıklama

Bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri kısa sürede günlük hayatımızın vazgeçilmezbir parçası olmuş durumda. Bilgisayar teknoloj ilerinin toplumda böylesineilgi görmeleri ve yer etmeleri pek çok sebebe bağlanabilir. Bu sebeplerin en önemlilerindenbirisi, bilgisayar teknolojileri ile gerçekleştirilen işlerin daha güvenilirve daha etkili olduğudur. Böylece günümüzde pek çok meslek alanı bilgisayardandoğrudan faydalanır hale gelmiş, pek çoğu ise bilgisayar ile yaşambulmuştur.Eğitim alanında yapılan araştırmalar da bilgisayarın bilinçli kullanımının dahaetkili öğretim sağladığını göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde materyal sorunlartamamen aşılmış olup sınıflar bilgisayar teknolojileri ile donatılmış; eğitim öğretimdebilgisayardan doğrudan faydalanılır hale gelinmiştir.

Yazar Broutin, Tapan
Yayıncı Ezgi Kitabevi
Basım Sayısı 1 bs.
Yayınevleri Ezgi Kitabevi
Yayın Tarihi 2010
Kitap Sayfa Sayısı 200
ISBN 9789758606924
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Matematik ve İstatistik
Dil TR

Konu

 
    Benzer Kitaplar

    You may also like