Konu Başlıkları

Felsefe, Psikoloji ve Din

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 3324

Jozef Stalin : söylence ve gerçeklik

Bu kitap, esas olarak Britanyalı Marksist-Leninist araştırmacı ve savaşçı William Buckley Bland’ın (ya da Bill Bland) yazılarından oluşmaktadır. Bill Bland, dünya komünist hareketinin ve Sovyetler Birliği’nde sosyalizmin inşasının tarihsel deneyimlerini yıllar, hatta onyıllar boyunca titiz, sabırlı ve kapsamlı bir biçimde araştırmış ve köklü burjuv...

By Bland, William B.

Su Yayınevi,9789756709726

İlkçağ ve Ortaçağ felsefe tarihi

Felsefe evreni bütün olarak kavramak için yapılan bir deneme, bir soru cevap; cevabı çürütmek isteyen bir şüphedir. Felsefede temel sorun şudur: ""Ben ile evren, süje ile obje, insan ile eşya arasındaki ilişki nedir? İnsan nedir? İnsan kendi kendisini sorun yapmaktan asla vazgeçmeyen varlıktır. Felsefe tarihsiz felsefe olmaz.""- Ord. Prof. Ernst Vo...

By Aster, Ernst von

İm Yayın Tasarım,9789757270096

Psikanalizi yazmak

Son yıllarda yazdığım psikanaliz yazılarını bu kitap için biraraya getirdim. Tek imzalı yazılar bunlar. Ancak imza tekolsa da, tek kişinin ürünü değiller. Çokluk ve çoğunluk içindedüşünüldüler, şekillendiler ve kaleme döküldüler. Çünküinsanı tek boyutlu gören bakış açılarının tersine, psikanalizbireyin çokluğundan ve çoğulluğundan doğmuştur.

By Parman, Talat

Bağlam Yayıncılık,9789756947722

Beyin geliştirme

Beyniniz hergün gözlediğiniz binlerce uyarıyı anlamlandırıyor. Fakat halen onun potansiyelinin bir bölümünü kullanıyorsunuz. ""BEYİN GELİŞTİRME"" beyninizin kontrolünü el almanıza ve boyutu içerecek şekilde bakış açınızı geliştirmenize yardım edecek. Yarın, bugün olduğunuzdan daha akıllı olabilirsiniz. ""BEYİN GELİŞTİRME"" bunu nasıl başaracağınızı...

By Savant, Marilyn vos

İm Yayın Tasarım,9789757270089

Modern mantık

Her varlığın, yaratılışı ile birlikte kendisine verilmiş bir mantığı vardır. Yaratık onun dışına çıktığı zaman yaşama hakkını kaybeder. İnsanoğlunun mantığı, diğer bütün mahlukattan farklı olarak, düşünme ve eleştiriye, mukayese etmeye dayanır; yapıcı, yaratıcı ve üreticidir.Yaratılıştan beri var olan ve kullanılagelen mantık, Aristo ile sistemleşt...

By Şen, Zekai

Bilge Kültür Sanat,9789758509652

Kadın beyni nasıl çalışır

Kadın duyguları yaşamaz, kullanır… Kadın anlaşılmak ister… Kadın acımasızca eleştirir… Kadın bağırıp çağırır.. Kadın alışveriş tutkunudur… Kadın duygularını bastırır… Kadın bekler… Kadın bencil bir çocuktur… Kadın hissettiği gibi davranmaz…Kadın yargılar… Kadın her zaman şikâyet eder… Kadınlar kıskanmayı bilmez… Kadın suçlar… Kadın yoğun ilgi bekle...

By Topkara, Mustafa

Karma Kitaplar,9789944321532

Psikologa gitmek caiz mi?

Psikologa gitmek caiz mi?

By Kara, Mustafa

Karma Kitaplar,9789944321549

Türk ve Batı düşüncesinden örneklerle aşk felsefesi

Aşk, üç harften ibaret olmasına rağmen, yaşayanlar için “hayatın anlamı budur” dedirten, hakkında herkesin bir şeyler bildiğini sandığından dolayı üzerinde en çok düşünülen, konuşulan, yazılan, fakat yaşanıp düşünüldükçe, konuşulup yazıldıkça gizeminin daha da arttığı, çok bilinmeyenli bir denklem gibidir. Aşk hakkında, günlük hayattan en yüce duyg...

By Özden, Ömer

Arı Sanat Yayınları,9789758525928

Başarıya ve mutluluğa ulaşmanın bilimi

Başarılı olan her insan mutlu olamayabilir. Çünkü, mutluluk ahlâk ile ilgilidir. Ahlâk ise, öncelikle dinin konusudur. Mutlu olmak için ahlâkî değerlerin bilinmesine ve uygulanmasına ihtiyaç vardır.Her insan hayatta başarılı ve mutlu olmak ister. Bir ailede herkes başarılı ve mutlu ise, o aile başarılı ve mutludur. Bu kurumlarda ve toplumda da böyl...

By Baştürk, Rabi

Arı Sanat Yayınları,9789944742054 

Hasan-ı Basri'nin hayatı : öğretim ve tefsir yöntemi

7. ve 8. yüzyıllarda İslam toplumunda önemli bir yeri olan Hasan-ı Basri'nin hayatı öğretim ve tefsir yönetimi, yetiştiği çağın özellikleri, önde gelen alimler, okullar, farklı yaklaşımlar, hadislerin dinde ve öğretimdeki değeri gibi konular ele alınmaktadır.

By Levent, Etem

Arı Sanat Yayınları,9789758525546

7'den 70'e sağlık, başarı ve mutluluk için hayat rehberi

Kitapda, bireyin öğrencilik yıllarında ve hayatta başarılı ve mutlu olması için gerekli bilgileri ve kuralları vermeye çalıştık.Bu çalışma; sevgi, ailede eğitimi, zararlı alışkanlıklar, ahlak, sağlık, başarılı ve mutlu olmak ve eğitim ve kalkınma olmak üzere yedi bölümden ibarettir. Bu eser, anne ve babalara, on yaşından itabaren ilk, orta ve yükse...

By Baştürk, Rabi

Arı Sanat Yayınları,9789758525522

George Edward Moore’da etik

Çağdaş dönemde Ada Avrupası’ndaki filozoflar içerisinde etikle ilgili farklı yöntem ve düşünceleriyle dikkat çeken G. E. Moore’un bu konudaki düşüncelerinin ele alındığı bu araştırmada, filozofun kısa yaşam öyküsünü, felsefesinin ana çizgilerini, etikle ilgili genel düşüncelerini, etik kavram ve değerleri belirlemedeki yöntemini ve bu konuda felsef...

By Elmalı, Osman

,9789758525850

C. P. Macpherson'un liberal demokrasi eleştirisi

Liberal demokrasinin içerisinde bir yandan ontolojik ve ahlaki öte yandan da siyasi anlamda bir takım yetersizlikleri barındırdığını göz önünde bulundurarak onu temelden bir eleştiriye tabi tutan C.P.Macpherson'un düşüncelerinin bir yönüyle Liberal Demokrasinin bir kritiği, diğer yönüyle de Liberal Demokrasinin kendisini yeniden inşa etmesi için ön...

By İspir, Naci

Arı Sanat Yayınları,9789758525980

Bilincin evrimi ve ruhsal tekamül

Ben kimim? Bu dünyaya geliş nedenim var mıdır? Varsa nedir? Kime karşıdır?Farklı dinler, öğretiler mi, yoksa aynı ve tek bir öğretinin birbirini takip ederek tamamlayan kademeleri mi?Dinlerin amacı ve vermek istedikleri gerçek mesajlar, bugün öz'ünden uzaklatı mı?Kutsal kitaplarda ve Kur'an da, neden bazı ayetlerde sembollerle anlatım yolu seçilmiş...

By Ersin, Aral

İm Yayın Tasarım,9789757270331

Erkek psikolojisi

Erkek dediğin sözünün eridir…Erkek dediğin ağlamaz…Erkek dediğin yalan söylemez…Erkek dediğin güçlüdür…Erkek dediğin isterse alır…Erkek dediğin kendine güvenir…Erkek dediğin dürüsttür…Erkek dediğin boyun eğmez…Erkek dediğin mücadelecidir…Erkek dediğin evin reisidir…Erkek dediğin çalışkandır…Erkek dediğin merttir…Erkek dediğin ana kuzusu değildir…Er...

By Topkara, Mustafa

Karma Kitaplar,9786050062007

İslam'ı anlamak : konferanslar 1997 - 2007

Eski Alman diplomatlarından Murad Wilfred Hofmann, emekli olduktan sonra geçen on yıl içinde dünyanın çeşitli yerlerinde değişik konularda beş yüze yakın Almanca, İngilizce ve Fransızca konferanslar verdi. Bu konferanslarda İslam, Kuran ve Müslüman Dünyasını anlatan, açıklayıcı bilgileri; sade, akıcı bir üslupla kaleme aldı. Şimdide severek okuyaca...

By Hofmann, Murad Wilfried

Çağrı Yayınları,9789754541502