Konu Başlıkları

Philosophy, Psychology and Religion

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 3324

Belgelerle Osmanlı devrinde Hicaz I : (Mekke-i mükerreme)

Osmanlı halîfelerinin Resûlullâh Efendimiz'e, Ashâb-ı Kirâm'a, âlimlere ve sâlihlere muhabbetlerininfazlalığı, dâimâ bunlar hakkında gerekli hürmeti icrâ etmeleri, Peygamberimizin âilesine ihsân etmektenbir an uzak kalmayıp, İslâm milletinin günümüze kadar her türlü taarruzlardan korunmasında maddî vemanevî her türlü gayreti sarf ederek dîn-i mübîn...

By

Çamlıca Basım Yayın,9789944905473

Hicaz vilayet salnamesi: H.1303 / M.1886

Coğrafya literatüründe, Arabistan Yarımadası'nda Kızıldeniz'in doğu sahili boyunca uzanan ve Haremeyn ile mîkât mekânlarını ihtiva eden bölge Hicaz ismiyle geçer. Osmanlı idârî taksimatında ise Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Münevvere ve Cidde sancakları ile bunlara bağlı kaza ve nâhiyelerden oluşan ve doğudan Necid, batıdan Kızıldeniz, güneyden Asîr ...

By

,9789944905558

Bugünkü İslam dünyası: problemleri, ümitleri, dinamikleri

Bu kitap, İslâm Dünyası'nın problemleri, ümitleri ve dinamiklerini ele almaktadır.1.5 milyar civarında bir nüfusa sahip olan İslâm Dünyası, son semavi din olan İslâm'ı din olarak kabul etmiş insanların dünyasıdır.İslâm Dünyası, dünya politikasının da üzerinde en çok cereyan ettiği bir bölgedir. Bir taraftan Müslümanlar, bir taraftanda batılıların a...

By Armağan, Servet

,9789754541229

Yaşamak güzeldir : mutlu olmanın yolları

Ben de sizler gibi yaşam yolunda acı ve tatlı birçok olay yaşadım ama hayat bir şekilde devam ediyor... Maksat bu kısacık ömrümüzde hayatı bilinçli yaşamak, hayatın keyfine varabilmek ve iz bırakabilmek...Problemsiz bir hayat yok. Yaşadığımız sürece problemlerimiz olacak, önemli olan bunların üstesinden gelebilmek. Yaşama tutunabilmek ne olursa ols...

By Küçükşabanoğlu, Neslihan

Ares Kitap,9786055672027

Emperyalizm ve siyasal İslam arasında Türkiye

Kapitalizmle, emperyalizm üzerinden mücadele etmek, bugün özellikle, krizin derinleştirdiği noktada önem kazanıyor. Çünkü krizler emperyalist saldırıların da en yoğunlaştığı, büyük güçler arasında, dünya kaynaklarının ve pazarlarının yeniden paylaşımı için rekabetin yoğunlaştığı, savaşlara yol açmaya başladığı dönemlerdir. İnsanlık açısından maliye...

By Yıldızoğlu, Ergin

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490511

İçimizdeki dünya

Yaşam süreci boyunca hemen herkes, karşısında kendisini çok çaresiz hissettiği o amansız soruyla birkaç kez yüzleşmek zorunda kalmaktadır: Yaşam nedir ve yaşamın anlamı nedir?Birçok kişi bu sorunun cevabını bulma çabası içersinde karmaşık labirentlerde yolunu, düştüğü dipsizkuyularda aklını kaybetmiştir. Belki de biz bu sorunun cevaplarını hiç umma...

By Mert, Yücel Yüksel

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490290

Marksist felsefeye giriş: özgürlük, eşitlik, demokrasi

Filozoflar Dünyayı Yalnızca Çeşitli Biçimlerde Yorumlamışlardır, Oysa Sorun Onu Değiştirmektir.

By Aksoy, Hüsnü

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490085

Sevgi ve yaşamak

İnsanın yaradılışı gereği bilinmeyeni sevmez ve hayatı aylaklıkla geçirmeye çalışan kişi; evrenin mevcudiyetindeki o muhteşem içerikli tınlamaları, düzenin inceliğini anlayamaz ve anlamayan da değersizdir. Oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır, görür...Ve yine insanın diğer mevcutlardan ne kadar bilgisi varsa, daha fazla ilgisi, sevgi...

By Ayral, Cüneyt

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490757

Kendime düşünceler

M.S.161'de Roma İmparatoru olan Marcus Aurelius 121 yılının 26 Nisan gününde, Roma'da doğdu.180 yılının sonunda, ordusunu kırmakta olan bir salgın sarılığına tutuldu, imparatorlarının öleceğini anlayarak gözyaşlarını tutamayan askerlerine: «Niçin ağlıyorsunuz? » diye sordu Marcus Aurelius. «Hepinizin beni bulacağı yere, sadece, sizden önce gittiğim...

By Marcus Aurelius

Oda Yayınları,9789753853682

Başarılı doğulmaz olunur! : verimli insan olma sanatı

Küresel pazarda ön plana çıkan firmalara bakıldığında, hepsininverimliliklerinin yüksek olması nedeniyle pazarda rekabetedebilir fiyatlara sahip oldukları görülür.şirket varlığını sürdürmede verimlilik; kalite, maliyet, değişim,hız gibi parametreler kadar önemlidir.

By Filiz, Atilla

Akis Kitap,

Başarının şifreleri : başarıya ulaştıran sözler

Yüzyıllar boyunca kuşaklardan kuşağa taşınan en önemli mirasınne olduğunu düşünecek olursak bunun ""söz"" olduğunu görürüz.Her ne kadar ""Söz uçar yazı kalır."" demişlerse de söz boşluğadeğil gelecek kuşakların hafızasına uçmaktadır. Bu öylesinebir uçuştur ki, her metresinde tecrübe, bilgi, birikim, analiz,değerlendirme, yorum, bilgelik gibi yolcul...

By Özbay, Adem

Akis Kitap,

Beni aşkla dinle

Bu kitap;“Severken eleştirel olabilenlere, eleştirirken de sevebilenlere” bir sevgi armağanıdır.…AŞK, kendi içine doğru, kendini keşfetmeye doğru coşkulu bir yolculuktur.

By Okur, Ekmel Ali

Ares Kitap,9786055672010

Beyni güçlendirmenin yolları

İnsan yaşamının sezgiye dayandığı, yaşamanın çevreyi, insan tarafındanoluşturulan mekânı iyi kullanmaya bağlı olduğu bilinmektedir. Öğrenme veyaratmanın gözlem ve deneyimlere dayandığı, geçmişten günümüze her türlügelişmelerde görülmektedir.İnsana bağlı beş duyunun yardımı ve deneyime bağlı içgüdüsel yaşama istekve olgusu ile oluşturulan çevre, mek...

By Haraçcı, Dilara

Doğuş Üniversitesi,9789944444668

Beyni güçlendirmenin yolları

Güçlü bir beyin için uygulamanız gereken yöntemleri ele alan bu kitap, duygu ve düşünce dünyanızda yeni açılımlar meydana getirmeniz için harika öneriler getiriyor…

By Demir, A. Haki

,

Dahi beyin : zekanızı coşturun

Sahip olduğumuz her şey atalarımızın mirası. Nasıl kionlar akıllarını kullanarak keşif ve icatlar yaptılarsaşimdilerde bayrak bizde. Bize düşen onların çizdiği yoldayine onlar gibi aklımızı kullanarak bu bayrağı bizden sonrakilerealnımızın akıyla devretmek.

By Topdağ, Ali

Akis Kitap,

Herkes için NLP

Hedef ulaşmak için NLP’ yi emrinize amade etmek çok kolay. Bunun için gözlükleriniz üzerinde bir-ki rötuş yapmak yeterli. Böylece karanlık birer labirent gibi görünen yollarda yönünüzü daha kolay bulacak, netliğe kavuşan hayallerinizin peşine düşeceksiniz.

By Kondu, Cemal

Ares Kitap,9786055672089