Konu Başlıkları

Philosophy, Psychology and Religion

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 3324

Düşündüm, inandım, yazdım : hayata yön veren düşünceler

Yıllardır başka özellikleriyle tanıdığınız bir dostunuz günün birindehiç bilmediğiniz bir yönüyle karşınıza çıkarsa şaşırmaz mısınız?Doğrusu, yirmi beş yıllık dostum Eyüp Sabri Osmanoğlu geçenlerdedenemelerini içeren bir dosyayı elime tutuşturduğundaben de oldukça şaşırdım. Ama dosyanın sayfalarını çevirdikçe buşaşkınlık yerini sevince bıraktı. Ben...

By Osmanoğlu, Eyüp Sabri

İstanbul Dağıtım,9789756587225

Din ve laiklik : hukuki ve içtimai etüt, din nedir? din hürriyeti ve laiklik ne demektir?

Bizde, din bahsinde, münkirlik bir zamandan beri modaoldu. Fakat çoklarına ""din nedir"" diye sorarsanız size sadece,bazı politika bezirgânlarından alıp hap gibi yuttukları sözleritekrar ederler. Bunlara göre, din, küflü bir mazinin nesildennesile devrolup gelen bir mirasıdır ve mazidir, gericiliktir. İlericilikde yiyip, içip eğlenmektir.

By Başgil, Ali Fuad

Yağmur Yayınevi,9789757747154

İlmin ışığında günün meseleleri

Muhterem okuyucu;Biz bu memlekette mutlakiyet, otoriter meşrutiyet, liberal meşrutiyet ve otoriter cumhuriyet rejimlerini biribiri ardınca yaşadık. Bugün, klasik devlet rejimlerinden sonuncusunu, yeni demokrasiyi tecrübe etmekteyiz. Dikkat edelim, bu tecrübede muvaffak olamazsak, geriye dönemiyeceğimize göre, tecrübe edilecek bir tek rejim kalmıştı...

By Başgil, Ali Fuad

Yağmur Yayınevi,9789757747512

Şöhret psikolojisi : ""Tanrı mı, insan mı?""

'Şöhretli insan normal insandan ayıran daima farklı bir pisikoloji vardı.Tam yirmi üç yıldır bu insanların içindeydim ve nasıl bir psikoloji içinde yaşadıklarını, bunalımlarını, sevinçlerini, çıkmazlarını gördüm; mutluyum derken bile mutluluk kavramından çok uzakta yaşadıklarının en yakın tanığı oldum.Hülya Avşar'dan Sezen Aksu'ya, İbrahim Tatlıses...

By Üçkarışoğlu, Suna

Selis Kitaplar,9786055927103

Böyle buyurdu Zerdüşt

Platon'dan beri süregelen yanlış değerler ve kuruntuların geçersizliğini ilan eden 'Çekiç Felsefe'nin başlatıcısı olan Nietzsche, metafiziği yıkma eylemine girişmiştir.Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı yapıtına kadar sürekli işlediği bu eleştirisiyle ahlaka, dine karşı düzenli bir savaş açmış; insanın kendi özdeğer-lerinin yeniden yaratımcısı olarak özgür...

By Nietzsche, Friedrich

Oda Yayınları,9789753853415

Candide

İnsanlık tarihinde yeni bir dönemin başlatıcısı olan Voltaire (1694-1778) , yaşamı yıllarca zindanlarda yatmıştır.Rousseau'nun savunduğu 'iyimser felsefe' kuramını eleştirdiği Candide adlı yapıtı, dünyanın en çok okunan kitapları arasına girmiştir.Çağlar öncesinden gelen bir macera tadı da taşıyan bu yapıtında, dünyanın değişik yerlerine yapılan ha...

By Voltaire

Oda Yayınları,9789753853101

Deliliğe övgü

Kuzey Avrupa Rönesansı'nın büyük ustası Desiderius Erasmus, Hollanda'da doğmuş, eski kilise metinleri ve klasik edebiyat araştırmaları yapmış, Yunanca Yeni Ahit'in ilk derlemesini hazırlamış hümanist ilahiyatçı bilginlerdendir..Dostu Thomas More'e adadığı en ünlü yapıtı, kutsal kitap yorumcularına, ve tutuculara yöneltilen bir yergi niteliğindeki D...

By Erasmus, Desiderius

Oda Yayınları,9789759169428

Devlet

Platon felsefesinin temeli olan 'bilgi', 'idealar', 'ruhun ölümsüzlüğü', 'evrendoğum', 'devlet', kuramları, karşılığını 'felsefenin ana ereği, kişinin mutluluğunun, yetkin yaşamının sağlanması' açıklanmasında bulur.'Yetkin bir yaşam, erdemli bir yaşantı sürmekle sağlanabilir. Erdemin temeli 'bilgi özü 'ideal kuramı', gerekçesi 'evrendoğum' güvences...

By Platon (Eflatun)

Oda Yayınları,9789753853583

Dinle küçük adam

Freudçu Marksizmin kurucusu Wilhelm Reich 1897'de Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda doğdu. Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ruh çözümlemesi çalışmaları yaptı.Bedensel Boşalmanın İşlevi, Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı, Dirimin Öldürülüşü adlı yapıtları bu çalışmaların meyveleridir.1947 de yayımlanan bir yazısı yüzünden suçlanan Reich, iki yıl...

By Reich, Wilhelm

Oda Yayınları,9789753853552

Ecce Homo

'Yunanca anlamıyla -yalnız Yunanca da değil- deccal' (-antichrist) Nietzsche, üretkenliğinin sonunu, son gürlüğünü yaşadığı 1888 yılında yazdığı -deyim yerindeyse- özyaşam öyküsüne -vaktiyle İsa Mesih (-Jesus Christ) için kullanılmış- Ecce Homo adını vermişti: -İşte İnsan: Kendini bilgiye adayan için yalnızca düşmanını sevmek yetmez; dostuna da kin...

By Nietzsche, Friedrich Wilhelm

Oda Yayınları,

Sokrates'in savunması

Geometri ve astronomide derin bilgisi olan Sokrates (d.İÖ y.470/469, Atina-ö. İÖ 399 Atina) , varsıl ya da soylu olmayıp, heykelci bir babayla, ebe bir annenin oğludur. Gençliğinde çeşitli savaşlara katılmış, cesaretiyle ünlenmiştir. İÖ 403'te bir darbeyle iktidarı ele geçiren güçler tarafından 'dinsizlik', 'gençleri doğru yoldan çıkarmak' gibi düz...

By Platon

Oda Yayınları,9789753853477

Toplum sözleşmesi

Yazar bu yapıtında devrim'in çağrısına uyup, genel seçim hakkı olan bir cumhuriyet istemiş, yurttaşların eşitlik, özgürlük kardeşlik haklarından yana olmuştur.

By Rousseau, Jean Jacques

Oda Yayınları,9789753853613

Ütopya

Eserleri, görüşleri ve yaşam tarzıyla Kral'a ters düşenSir Thomas More, 6 Temmuz 1535'te vatana İhanet suçlamasıyla idam edildi, kafası kesildi ve ibreti âlem olsun diyeLondra Köprüsü'nde halka teşhir edildi.Aradan neredeyse 500 yıl geçti; insanlığa, bütün dillerdetaht kuran ""Yok-ülke"" anlamındaki ""ütopya"" kavramınıarmağan eden Sir Thomas More ...

By More, Thomas

Oda Yayınları,9789753853668

Çocuklarda sosyal problem çözme

Çocuklar, çevrelerindeki bireylerle iletişim kurmaya başladıklarında sosyal gelişimleri desteklenmelidir. Yaşının gerektirdiği sosyal gelişim düzeyine ulaşmamış kişi, davranışlarındaki topşumca onaylanmayan bozukluk ve toplumun kurallarından dolayı toplumsal baskı altına alınır. Toplumsal baskının fazlalığı, kişinin mutsuz olmasına ve uyumsuzluğuna...

By Dereli, Esra

Tablet Kitabevi,9786055948245

3. Binyılda İslami siyasetin oluşumu

Bu kitap, Dr. Murad W. Hofmann ın 2000 yılında çeşitli tarihlerde İslamabad, Lahore ve Karaçi de Hürrem Murad anısına verdiği 4 konferanstan oluşmaktadır.Çağımızda İslâmî siyasetin nasıl olması gerektiği hususunu bir diplomatın usta anlatımı ile ortaya koyan bu eseri zevkle okuyacağınıza ve İslami Siyaset hususunda iyi bir fikir cimnastiği yapacağı...

By Hofmann, Murad W.

,9789754540987

Başarılı sözler

Tv ekranlarında yıllardır yaptığı eğitim programlarıyla yakından tanıdığınız Sadık Gültekin’in ilk kitabı çıktı… Geleceğe hazırlanan milyonlarca gencin eğitim danışmanı sadık gültekin “kampüs+” programını 12 yıldır Ntv ve Cnbc-e’de sunuyor… Gençliğin dilinden düşmeyecek slogan niteliğindeki en güzel başarı sözleriyle dolu bu kitap gelecek hayalleri...

By Gültekin, Sadık

Başlık Yayın Grubu,9789750159213