Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 2479

Şehir markalaşması sürecinde tüketici temelli marka değerinin ölçülmesi : Adıyaman ili üzerine bir uygulama

Pandemi sonrası yeni dünya düzeninde teknoloji yönetimi ve insani dijitalizasyon

A book on MTS: Attemption for Millennial “Muqaddimah”

Para : deniz kabuğundan sanal paraya

Discussions between economic agents : individuals firms and countries

Genç tüketici giysi alışverişi ve marka seçimi

Gelir dağılımı teorileri çerçevesinde gelir eşitsizliği analizi

Enflasyonun işletmeler üzerindeki etkisi ve bu etkileri gidermeye yönelik yöntemler

Discussions between economic agents : Time Series Analysis in Social Sciences

Dünya ve Türkiye ekonomisinde güncel eğilimler : durum analizleri

Disiplinler arası iktisat ve işletme araştırmaları

Discussions between economic agents: Trade policy, exchange rates and growth

İlm-i iktisad dersleri : Osmanlı’nın son iktisat kitaplarından

Osmanlının ilk ağır sanayi kitabı: sanâyi-i cesîme

Osmanlı’dan günümüze modern Türk tüketim kültürü