Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 2516

Discussions between economic agents : individuals firms and countries

Genç tüketici giysi alışverişi ve marka seçimi

Gelir dağılımı teorileri çerçevesinde gelir eşitsizliği analizi

Enflasyonun işletmeler üzerindeki etkisi ve bu etkileri gidermeye yönelik yöntemler

Discussions between economic agents : time series analysis in social sciences

Dünya ve Türkiye ekonomisinde güncel eğilimler : durum analizleri

Disiplinler arası iktisat ve işletme araştırmaları

Discussions between economic agents : Trade policy, exchange rates and growth

19. yüzyıla ait bir ihtisab defteri değerlendirmesi : Osmanlı ihtisab uygulaması

İzmir İktisat Kongresinden Türk tüccarının istedikleri

İlm-i iktisad dersleri : Osmanlı’nın son iktisat kitaplarından

Osmanlının ilk ağır sanayi kitabı : sanâyi-i cesîme

Osmanlı’dan günümüze modern Türk tüketim kültürü

Tax compliance and reasons for taxation behaviors and tax peace in Turkey

Teknolojik - ekonomik büyüme modelleri ve Türkiye