Konu Başlıkları

Education

Arama Sonuçları: 35 - 16 sonuç sayısı 588

Zihin çiçekleri

Yirmibeş yıllık bir öğretmen ve eğitimci olarak olarak bana deseler ki, ""en çok sevdiğin öğrencine ne hediye edersin?""

By Güzin, Caner

Aktif Yayınevi,

Ünitelere göre hazırlanmış oyunlar

Bu kitap temel Eğitim Okulları Beden Eğitimi dersi ve diğer derslerde de oynatılabilecekoyunları ve etkinlikleri kapsıyor. Oyun ve etkinlikleri daha çok çocuğunbeceri düzeyleri ve oyun deneyimlerini gözlemleyerek oluşturulmuştur.

By Kirazoğlu, Zeynep

Ezgi Kitabevi,9789757763802

Edebiyat fakültesi tarihi

Fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri

Kadın akademisyenler

Çocukta ve gençte cinsel eğitim

Cinsellik gibi ticari kaygılarla çok yinelenen, sakız gibiçok çiğnenen bir konu üstüne yazmak her yazarınbaşına gelmiştir. Kişinin kendine ait dünyası ile toplum arasındakiterazinin horozu, dış dünya ile insanın salt kendiarasındaki cinsellik üstüne, binlerce yıldır yazmayan kalmamıştır.

By Bengü, Sarp

Esin Yayınevi,9789755001098

Yaratıcı çocuk etkinlikleri

Tırtıl Yapımı :Yeşil fon kağıdından şekildeki gibi çimen hazırlanır. Düğmeler tırtılın duruşunagöre çimenlerin üzerıne dikilir. Misinadan anlenlere düğüm atılıp minik siyah boncuklartakılır.

By

Esin Yayınevi,

Çocuk gelişimi

çocuğun gelişiminde büyük bir özveriyle emek harcayan annelerve artık bu ağır sorumluluğu anne ile birlikte paylaşmaya başiayanbabatanrı. ayrıca çocuğun bakımını ve gelişimini üstlenen herkesinbu gelişim süreci içinde çocuğu tanıması ve gelişim özelliklerini bilmesitemel koşuldur.

By Acun, Suna

Esin Yayınevi,9789755990330

Öğretmenlik mesleğine giriş

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri, okul ve sınıf ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin tarihi, psikolojik, toplumsal, felsefi temelleri ve Türk eğitim sistemi bölümlerinden oluşan bu kitap, bütün öğretmenlik programlarında okutulan Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersinin kitabı olarak hazırlanmıştır. Bunun yanında kitabın öğremenlere, e...

By Özyurt, Selahattin

Değişim Yayınları,9789758289134

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim ve ders planlaması

Ülkemizde, nüfustaki hareketlilik,sosyal, coğrafi ve ekonomik şartlar eğitimdebazı problemler oluşturmaktadır.Eğitim ile ilgili problemlerin bir kısmının başında bina, araç gereçlerin yokluğuveya yetersizliği gelmektedir.

By Ceyhun, İlhami

Aktif Yayınevi,

Öğretmenliğin iç yüzü

Bu kitap da öğretmenlik uygulamasında görülen aksaklıklardan bazılar davranış ve tavırlar olarak sergilenmiş, idealleştirilme yapılmadan hemen hergün karşılaşılabilecek olaylar ortaya konulmuştur. Kitabı okuyan öğretmen, öğrenci veya anne-babalar, bazı yerlerde kendileriyle yüzyüze geleceklerdir. Herkes kendine uygun bir örnek bulabilecektir.

By Özcan, Ali Osman

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754981285

Ulusal eğitimde özel okulların yeri ve sorunları, (11 Haziran 1999), panel tutanağı

Günümüzün sanayi toplumu, bilim ve teknolojide meydana gelenhızlı gelişmeler sonucunda enformasyon toplumuna dönüşürken bilgiüretimi de gelişmeyi etkileyen en önemli faktör haline gelmektedir. Çağdaşgelişmelere ayak uydurabilmek ise eğitime yeterli kaynakların aktarılmasıile mümkündür.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123851

Çocuk ve toplum gelişim ve eğitim üzerine denemeler

Üniversite sanayii ortak araştırma merkezleri programı (ÜSAMP)

Elinizdeki tanıtım kitapçığı, Trakya Üniversitesi ve kuruluşumuz arasında olası bir teknik işbirliği için Üniversitemizin teknik ve bilimsel potansiyelini sizlere tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

By

,9789753740135

Türkiye üniversitelerinde coğrafya eğitimi ve öğretimi

Bu çalışmanın konusunu; ""Türkiye Üniversitelerinde CoğrafyaEğitimi ve Öğretimi"" teşkil etmiştir. Konu başlığından da anlaşılacağıüzere bu çalışmada, Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi veÖğretimi ile ilgili olarak, üniversitelerdeki coğrafya bölümleri veanabilim dallarının kuaüuş ve gelişimleri bütün yönleri ile incelenmeyeçalışılmıştır.

By Özey, Ramazan

Özeğitim Yayınları,9789758004348

Yükseköğretim kurumlarının bölgelerarası gelişme farklılıkları açısından önemi ve işlevleri

Odamız, gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın en büyük mesleki kuruluşlarındanbirisi olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle, öteden beri ülkemizin tüm yapısal vegüncel meselelerine eğilmekte ve çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu itibarla,çalışmalarımız, yalnız ticari ve ekonomik konularla sınırlandırılmamakta, eğitimdençevreye, bölgelerarası gelişm...

By Özaslan, İsmail

İstanbul Ticaret Odası,9789755122519