Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 68

Katı atıkların ekonomide değerlendirilmesi

Ülkemizde kişi başına ortalama 1 kg/gün katı atık düştüğü dikkate alınırsa, katı atıkyönetiminde karşılaşılan zorlukların ve bu atıkların imha yada depolama maliyetleriningiderek artan boyutları anlaşılacaktır. Evsel katı atıkların %68'ini organik atıklar, kalankısmını ise kağıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600736

Genel ortam kirlenmesi

XXI. Yüzyıl başlarken , Türkiye'nin ve bütün dünyanın çözmek zorundaolduğu en büyük sorun ortam kirlenmesidir. Uçurumun başınagelmiş yaşlı gezegenimiz büyük bir çevre sorunları yumağıyla karşı karşıya,içiçedir. Nüfusun aşın artması bu sorunların, kirlenmenin başlıca nedenidirDünya, üzerinde yaşamaya çalışan korkunç kalabalığı beslemeyecekkadar zorl...

By Güney, Emrullah

Ezgi Kitabevi,9789758606368

Gala ağlıyor

Çevre mikrobiyolojisi

Bu ders notu niteliğindeki kitap, fazla detaya girmeden, konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla çok sayıda şekil ve tablo kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışma ile öğrencilerin her zaman yararlanabilecekleri kısa öz ve kolayca anlaşılır bir ders notuna sahip olması dağınık teksir ve diğer notlarla zaman harcamaması amaçlanmıştır.

By Örgev, Cemil

Değişim Yayınları,9789758289585

Çevre teknolojisi 1

İki ciltten oluşan kitabın birinci cildinde, çeşitli sanayi atıklarının ve doğal kaynak döküntülerinin en aza indirilmesi, değerlendirilmesi yolları ve çevrenin korunması şeklinde iki önemli problem ele alınmıştır. 'Çevre Teknolojisi 1' adlı eserin gelişmekte olan endüstri, nüfus artışı ve bunların doğrultusunda çeşitli endüstriyel atıkların, evsel...

By Alosman, Mirali S.

Seç Yayın Dağıtım,9789757670360

Atık kağıt geri dönüşümü ve değerlendirme olanakları

insan yaşamındaki vazgeçilmez ürünlerden olan ve pekçok alanda yaygın bir kullanıma sahip olan kağıdın kullanım oranı günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen ölçütlerden biri olarak kabul edilmektedir.

By

,

Atık kağıt geri dönüşümü ve değerlendirme olanakları

insan yaşamındaki vazgeçilmez ürünlerden olan ve pekçok alandayaygın bir kullanıma sahip olan kağıdın kullanım oranı günümüzde ülkeleringelişmişlik seviyelerini belirleyen ölçütlerden biri olarak kabul edilmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Depremle uyanmak

Depremle uyanmak, insanoğlu için dünya yaşamındaönemli bir dönüm noktası. Gerek gece yarısında vegerekse gündelik işlere dalmışken, büyük bir sarsıntıile uyanmak insan yaşamında oldukça önemli bir olay.

By Özer, Ramazan

Ekev Yayınları,

Ekoloji ve çevre sorunları

Çevre kirlenmesinindeğişik boyutlarma gereken ağırlık verilmiş ve insanın ekosistem üzerindekitesirieri çeşitli misaller üzerinde ele alınmıştır. Böylece kitabın ders ve pratik içinyararlı hale getirildiğine inanılmaktadır.

By Muslu, Yılmaz

Aktif Yayınevi,

Çözümlü problemlerle temel prosesler

Bu kitap, Î.T.Ü. İnşaat Fakültesinde vermiş olduğum Temel İşlemler IIdersinin notlanmn düzenlenmesinden meydana gelmiştir. Temel İşlemler n dersininismi daha sonra Temel Prosesler""^ olarak değiştirilmiş olduğundan kitaba bu isimverilmiştir.

By Muslu, Yılmaz

Aktif Yayınevi,9789756755259

İç mekan süs bitkileri

Doğanın bir parçasz olan insanda çiçek yetiştirme tutkusu çok eskiyıllara dayanmaktadır. Yaklaşık beş bin yıl önce Çinlilerin evlerini süs bitkileriylebezedikleri bilinmektedir.

By Oral, Necdet

Ezgi Kitabevi,9789757763666

Natural resources of Turkey western regions 2

Despite the fact that Turkey is gifted in natural resources,frankly speaking, it is hard to say that these natural resources areutilized efficiently. The strong capital oriented character of the sectormakes extraction and operation of the natural resources heavilydependent on foreign investments. Our intention here is to informforeign investors and...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123097

Natural resources of Turkey eastern regons 1

Despite Turkey is gifted in natural resources, it is hard to say that thesenatural resources are utilized efficiently. The strong capital orientedcharacter of the sector makes extraction and operation of the naturalresources heavily dependent on foreign investments. Nevertheless, sinceforeign investors are not well-informed, their attention could n...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123097

Hava kirlenmesi kontrolü

Hava kirlenmesi bilimsel olarak tanımı güç ve çeşitli olasılıklara dayandırılanbir oluşumdur. Pekçok kirleticinin etkileri ve bu etkilerin oluşumşekli iyi bilinmemektedir. Hava kirlenmesinde etkilenme, her ne kadar insansağlığı öncelikli bir etkilenme olarak alınıyorsa da bütün canlı ve eşyalan vedoğal dengeyi kapsamaktadır.

By Tünay, Olcay

İstanbul Ticaret Odası,

Mühendislik jeolojisi

Mühendislik jeolojisi isimli bu kitap, 1957 yılından bu yana İstanbulTeknik Ünversitesi İnşaat Fakültesi Jeoteknik kolunda ve Maden Fakültesinde okuttuğumuz dersleri kapsamaktadır.

By Erguvanlı, Kemal

Seç Yayın Dağıtım,9789757670377

Çevre kirliliğini önlemede basına düşen görevler nelerdir ?

Odamız, ülkemizin diğer sorunlarında olduğu gibi ""ÇevreKirliliği""sorunu karşısında da çalışmalarda bulunmaktadır.Bu çalışmalardan biriside basın iş kolundaçalışanlararasında düzenlediğimiz ""Çevre Kirliliğini Önlemede BasınaDüşen Görevler Nelerdir?"" konulu inceleme yarışmasıdır.

By

,