Konu Başlıkları

Astronomi ve Uzay

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 19

İstanbul gizemleri : büyüler, yatırlar, inançlar

Yüzyıllardan beri İstanbul hakkında pek çok şey yazıldı.İstanbuI'Iu olan ve olmayanlar yazdı, İstanbul'u bilenve bilmeyenler, İstanbul'u yaşayan ve yaşamayanlar,içinde bulunanlar ve gelip geçenler yazdı. İstanbul'u Batılılarve Doğulular yazdı, tüm değişik adları ile, heyecanla,merak, ilgi ve sevgi ile, şaşırarak, bazen bozularakİstanbul yazıldı, ya...

By Scognamillo, Giovanni

Bilge Karınca,9789758715756

Dünyamızın gizli sahipleri

Eski gizemler, arkeolojik gizlilikler, uzaydan gelenler,gelmiş olanlar, batan ya da batmış olduğu sanılan kıtalarzaman zaman yeniden kimi kitaplarda, kimi komploteorilerinde halen sözkonusu oluyorlar, Uçan Daireler iseson bir rapora göre bir yanılsamadan başka şey değiller.İyi de Uçan Daire yoksa Uzayhlar da yok oysa ki. .. yoksaET'nin sevimliliğin...

By Scognamillo, Giovanni

Bilge Karınca,9789758715732

Takvimü'l edvar : takvimler

Ahmed Cevdet Paşa Takvimü'l-Edvar adlı bu eserinde kendi zamanına kadar kullanılagelmiş olan takvimlerin genel prensiplerini verir ve bu genel prensipler çerçevesinde, Başmüneccim Tahir Efendi'nin teklif ettiği takvimi, başlangıcı Sonbahar ılımı olmak kaydıyla, yeniden önerir. Eser bir takvim teklifi maksadı ile kaleme alınmıştır...

By Ahmet Cevdet Paşa

Gündoğan Yayınları,9789755201320