Konu Başlıkları

History

Arama Sonuçları: 6 - 16 sonuç sayısı 2201

Tarihimizde ilkler

Tarih ilminde ilklerin yeri pek ayrıdır ancak “ilkler tarihi” gibi kapsamlı bir eser de şu ana kadar kaleme alınmamıştır. Bu kitap, binlerce yıllık geçmişi olan Türk tarihindeki 'ilk'leri bir araya getiriyor.Eser, dünyanın ilk arabalı vapurunun bir Türk'ün tasarımı olduğu, nüfus cüzdanının 1863'ten sonra verilmeye başlandığı, ilk resim sergisinin S...

By Atan, Burhan

Karma Kitaplar,9789944321426

Tarihte Osmanlı bilim ve teknolojisi

Bazı çevreler dinle bilimin çatışma içinde olduğu iddiasını savunur.Oysa Osmanlı Cihan Devleti'nin bilim ve teknoloji tarihi bu iddianın geçersiz olduğuna en güzel delildir.Selçuklular'dan çok büyük bir miras devralan Osmanlılar, bu mirası daha da güçlendirip bilim ve teknoloji açısından çok güçlü bir imparatorluk kurmuşlardır. Osmanlılardan geriye...

By Aksoy, Yeliz

,9786050062106

Kronolojik Türkiye Cumhuriyeti tarihi

Bu eser, üç kıta üzerinde 623 yıl, 50 kadar ülkeye sahip olan yüce bir imparatorluğun bitişiyle küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyetinin kronolojik panoramasıdır. ""Kronolojik Türkiye Tarihi Ansiklopedisi"", Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu zamandan bugüne yaşanan olayları, siyasi, sanatsal, felsefi, bilimsel, sosyal, dinî gelişmeleri gün gün büny...

By Toy, Hakan

Karma Kitaplar,9789944321518

Türkiye'nin karanlık penceresi

Sevgili okurlar; bu kitapta Türkiye Cımıhuriyeti'nintemellerinin atıldığı ilk günden bu yana üzerinde 03mananoyunların kronolojik sıralamasını vermeye çalıştım.

By Işık, Mehmet

Karma Kitaplar,9789944321471

Sona doğru : Osmanlı tarihi 3

Hiçbir milletin tarihi, Türklerinki kadar önemli şartlar altında kaleme alınmamıştır. Bir milletin başına felaket ve adaletsizlik geldiği zaman, ona karşı adaletli olmak ve teessür duymak lazımdır. Gelecek nesiller, aynen adalet gibi, zayıfları korumayı ve ezilenlerin intikamını almayı arzu ederler. Milletler, tarihte, bazen cezalandırıldıklarını, ...

By Lamartine, Alphonse de

Bilge Kültür Sanat,9789756316535

Hazar tarihi: Türkler, Yahudiler, Ruslar

1972 yılında ölen Rus tarihçi ve arkeolog M. İ. Artamonov'un Hazar Tarihi, (Türkler, Yahudiler, Ruslar) adlı bu eseri, sahasında yazılmış en temel kaynak eserdir. Artamonov'dan sonra Hazarlar, Ruslar ve Hazar Yahudileri hakkında eser yazanların hemen tamamı, Artamonov'un bu kitabından geniş ölçüde faydalanmışlar; metodoloji olarak da onu taklit etm...

By Artamonov, M. İ.

Selenge Yayınları,9789758839193

Kesin inançlılar

Kitle Hareketlerinin AnatomisiKitle hareketleri ve devrimlerin sınırları nerede başlar ve nerede biter?Milliyetçi, devrimci ve dini kitle hareketlerinde çeşitli aşırı uçların ortak yönleri nelerdir?Atatürk, Gandhi, Churchill, Çan Kay Şek, Hitler, Stalin, Lenin, Trokçi, De Gaulle, Mussolini, Nehru, Lincoln vd. liderlerin başarı ve başarısızlıkların ...

By Hoffer, Eric

İm Yayın Tasarım,9789757270027

Çanakkale cephesinden Anzac günlükleri

Bu kitapta; uzak diyarlardan Çanakkale'ye macera, para, yeni yerler görmek ve tehdit edilerek getirtilen askerlerin yaşamış oldukları olaylara şahit olacaksınız.25 Nisan 1915 günü yapılan çı­karma günü hiç beklemedikleri dik yarlar, sık fundalıklar ve kararlı Türk savunması karşısında nasıl dehşete düştüklerini göreceksiniz. Karaya çıktıktan sonra ...

By Sezgin, İsmail

Çatı Kitapları,9789757645191

1914 Birinci Cihan Harbine nasıl girdik?

Babıâlideki vükelâ meclislerinden, hariciye nezareti encümenlerinden, Mebusan Meclisi koridorlarından, Merkezi umumînin sofalarından başlıyarak tâ mahalle kahvelerine kadar dalga dalga yayılan bu ittifak münakaşası, sebepsiz değildi. O tarihe kadar Osmanlı İmparatorluğunun hiçbir siyasî zümreye girmemesi ve hiçbir Avrupa devletiyle ciddî bir ittifa...

By Şakir, Ziya

Çatı Kitapları,9789757369202

Osmanlı tarihi 1 : çadırdan saraya

Osmanlı Söğüt'e gelmeden önce Anadolu'nun durumu şöyledir;1071 tarihinden sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeyebaşlamıştır. Saltuklu Beyliği Erzurum ve çevresinde, MengücikBeyliği Erzincan havalisinde yerleştiler. Onları takiben Danişmendliler,Artuklular, Sakmenliler, Anadolu'yu Türk vatanı halinegetirdiler. Bu arada diğer bölgelere de Türkler yer...

By Tektaş, Nazım

Çatı Kitapları,9789758845132

Cengiz Han: cehennemden gelen adam

“O, doğarken sağ elinde saka kemiği büyüklüğünde pıhtılaşmış kan tutuyordu”. Çocukluğu sefaletle yoğruldu. Açlık dahil, işkencenin her çeşidi uygulandı düşmanları tarafından. Vicdansızlar vicdanını çalmışlardı henüz Temuçin iken.Küçük bir kabile adı olan “Moğol” Temuçin’le beraber büyüdü. Temuçin, Cengiz Han olduğunda bir ailesini, bir de Burhan Ha...

By Tektaş, Nazım

Çatı Kitapları,9789758845200

İngiliz gizli belgelerinde Enver Paşa

Enver Paşa 20. yüzyılın başlarında yaşayan en dikkat çekici figürlerden birisidir. Enver Paşa'nın tarihi, sadece Osmanlı Devleti'nin yok olması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başlayıp bitmez. Onun tarihi Sovyet gücünün Kafkaslarda ve Orta Asya'daki kaotik kuruluşunu da içine alır. Kenan Aksu bu destansı fakat trajik şahsiyetin hayatını ve ...

By Aksu, Kenan

Çatı Kitapları,9789758845880

Fedai: cepheden sehpaya Yakup Cemil

Yakup Cemil'in kolları usulen de olsa direğe bağlıydı. Gözleri ise mendille örtülmüştü. Çok geçmedi tiz bir düdük sesi ve aynı anda on dört merminin gürültüsü işitildi. Yakup Cemil'di direkte delik deşik olan bedenin sahibi. Bir devre mührünü vuran bir kahraman daha göçüyordu ebediyet yurduna. Bu herkesin korkulu rüyası olan adam, tam yarım saat ca...

By Kara, İlyas

,9789758845927

Asya ve Avrupa'da Hunlar

Türk tarihinde, 'Toprak ülkenin temelidir' diyerek vatan anlayışını ortaya koyan Mete'dir. Bundan yaklaşık 150 yıl sonra Hunların başına geçen Çiçi Yabgu, Çinlilerle yaptığı savaşta ölmüş, (M.Ö.41) ancak halkına miras olarak bıraktığı fikirleri,Türk boyları arasında yüzyıllarca yaşamıştır.Bundan başka Atilla, Bayan Han, Balamir gibi Türk komutanlar...

By Brion, Marcel

Çatı Kitapları,9789758845194

Maktül vezirler

Takriben altı asır kadar yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun mukadderatına hakim olan Padişahların vezir-i azamlarından gazaba uğrayarak idam olununlar bunlardan ibarettir. Yazdığımız vezir-i azamlar, şüphesizdir ki, Osmanlı tarihinin en dikkate şayan şahsiyatleridir. Bunlardan bazıları tamamen masum ve mazlum olarak can verdikleri gibi, bazıları da ...

By Şakir, Ziya

Çatı Kitapları,9789758845347 

Bir Arap aydının gözüyle Osmanlı tarihi ve 1. Dünya Savaşı anıları

Hive Krallarının Tenuhi sülalesine mensup olan Arslan'ın annesi de Çerkez asıllı Fadıla Hanım'dır. Arslan 1879 yılında Lübnan'da dünyaya gelmiştir. Beş yaşına geldiğinde okuma yazma öğrenen Arslan, daha sonra Amerikan Koleji'ne devam etmiş İngilizce'nin yanında başka derslerde de başarılı olmuştur.Siyasi tarihçi-şair-edebiyatı-büyük yazar ve emir'ü...

By Arslan, Emir Şekip

Çatı Kitapları,9789758845163