Konu Başlıkları

History

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 2152

Hunlar

L.N. Gumilev, Orta Asya Hun (Hyung-nu) ve Türk tarihi konusunda, son dönem tarihçiler arasında bir üstad ve ekol kabul edilirse de, gerek bu eserde, gerek Eski Türkler`de ve gerekse Etnogenez ile Hazar Çevresinde Bin Yıl`ında ileri sürdüğü görüşlerin tamamına katılmak mümkün değildir. Esasen bugüne kadar, bütün görüşleri müttefikten kabul edilen ne...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789758839049

İtil- Ural Türkleri

Bu kitap, Başkurdistan tarihine ömrünü adamış Prof. R. G. Kuzeyev’in yıllar süren, uzun soluk çalışmasının bir ürünüdür. Kitapta ağırlıklı olarak Başkurtlar üzerinde durulmaktadır; ama bunun yanında Tatar, Kıpçak, Türkmen tarihinden de geniş kesitler yer almaktadır. Özellikle İtil-Ural civarında yaşayan Türk kabilelerinin kökenleri, nereden geldikl...

By Kuzeyev, R. G.

Selenge Yayınları,9789758839285

Karahanlılar

Göktürkler`in gerçek varisleri kimdir? Bugünkü Tuvalılar, Göktürkler`in gerçek varisleri ve devamı olduklarını ileri sürüyorlar. Ama onlardan önce Karahanlılar aynı iddiada bulunmuşlar ve Karahanlı Devleti`nin Göktürkler`in devamı olduğunu belirtmişlerdi.Ya peki biz kimiz? Kimin devamı, kimin mirasçısıyız?Haklarında en az bilgi sahibi olduğumuz Kar...

By Ekber, Necef N.

Selenge Yayınları,9789758839308

Muhayyel hükümdarlığın izinde

L.N. Gumilev 80.doğum gününü kutlarken; ""artık bütün Rusya'da meşhur oldum"" diyordu, kendi kendine. Ama ne akademik çevreler, ne de geniş halk kitleleri, seksen yaşındaki bu adamın doğum gününe fazla itibar etmemişlerdi. Yüzüne karşı ve hatta arkasından ""üstad-ı azam"" diyorlardı; ama, kitaplarını ellerine almaktan korkuyorlardı. Ne de olsa geçm...

By Gumilev, Lev Nikoloyeviç

Selenge Yayınları,9789757856375

Oğuzlar

Orta Asya, Oğuz ve Selçuklu tarihi konusunda akademisyenler arasında en önde gelen uzman tarihçi olarak kabul edilir.Agacanov'un başyapıtı olan ""Oğuzlar"" adlı eseri ""Sır-Derya Oğuz yabgu Devleti"" konusunda Türkiye'de yayınlanan ilk ve tek eserdir. Özellikle Büyük Selçuklu İmparatorluğu'ndan önceki Oğuz Yabgu Devleti ve Oğuz Boylarının yaşadıkla...

By Agacanov, Sergey Grigoreviç

Selenge Yayınları,9789757856474

Türkün üç bin yılı : Kazakistan

Kazakistan'ın eski tarihi, her şeyden önce, M.Ö. III-II. Binyıllarda, Volga ile Altaylar arasındaki bozkırları mekan tutan çarvacı (hayvancılıkla uğraşan) göçebelerin tarihidir.Bozkır sakinlerinin etnik yapısı, üçbin yıllak tarih boyunca değişiklikler geçirmiştir ki, biz de bu değişim dinamiği üzerinde duracağız, Bununla birlikte, burada teşekkül e...

By Sultanov, T.İ.

Selenge Yayınları,9789758839032

Çanakkale’de ölüme koşanlar

Eser onbir Bölümden oluşup, güçlü kaynaklardan yardım alınarakderlenmiştir. Yapılan arge sonucu Çanakkale’ de yaşanan olayları en doğru ve en yalın şekliyle yaşanmışlık tadında gözlerinizin önünüzegetirmenize ve milli mücadelenin gerçekliğini yaşamanıza vesile olacaktır.

By

Kainat Kitaplar,9786054114351

Osmanlı'nın batı yakası : Bosna

Bu kitap, ele alınan konuların dün ve bugün itibariyle incelenmesi ve o konular çerçevesinde zamanla tutulmuş günlüklerin bir araya getirilmesi ile oluşmuş bir çalışma, kendisine has melez bir tür. Bir yönüyle inceleme araştırma, bir yönüyle günlük. Kimi yazılarla seyahatname, kimi konuşmalarla röportaj. Bazen şehrengiz, bazen de kronoloji.

By Yorulmaz, Hüseyin

3F Yayınevi,9789944997225

Fatih Sultan Mehmed’e nasihatlar

Adından da anlaşıldığı gibi, bu eser, Sultan II. Murad'ın ağzından, o sırada henüz çocuk yaştaki oğlu Şehzade Mehmed'e onun kolayca anlayabileceği bir dille yapmış olduğu birtakım ahlaki öğütlerden meydana gelmektedir. Burada baba ile oğul arasındaki konuşmalar bir üçüncü kişi ağzından nekledilmektedir.Sultan II. Murad oğluna hitaben dile getirdiği...

By Han, Sultan Murat

3F Yayınevi,9789944997300

Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet ve parlamento

Bu eser, demokrasi kavramının ve demokratik bir idarenin vazgeçilmez müesseselerinden meclis ve seçim kavramlarının XIX. asrın ikinci yarısından itibaren Osmanlı devleti yöneticileri ve aydınları tarafından nasıl değerlendirildiğini, bu doğrultuda siyasi arenada neler yapıldığını, hangi mücadeleler içine girildiğini ana hatlarıyla okuyucuya sunma a...

By Eraslan, Cezmi

3F Yayınevi,9789944997188

Osmanlı toplum yapısı ve sivil toplum

Bu kitap, tarihsel süreç içerisinde Osmanlı toplumsal yapısının klasik örgütlenme modelini, bu modelin toplumsal hayata yansımaları olan ekonomik dünya görüşünün temel prensiplerini, Osmanlı toplumunda sivil toplumun derinleşmemesine etki eden faktörler ile geleneksel sistemi pekiştiren esnaf teşkilatı ve medrese sistemini farklı yönleriyle yansıtm...

By Cihan, Ahmet

3F Yayınevi,9789944997201

Osmanlı'nın şiiri

Osmanlı'nın şiiri yahut yaygın adlandırılışıyla Divan edebiyatı, Türk edebiyatının 14. yüzyıl sonlarından 19. yüzyılın sonlarına kadar olan sürecini kapsayan ve Osmanlı sınırları içerisinde, devletin siyasi gelişimine paralel olarak gelişen, zenginleşen, siyasi yapının gerileme dönemlerinde bile yükselişini sürdüren, edebiyat tarihi içerisinde bell...

By Saraç, Ali M. Yekta

Akademik Kitaplar,9789944997164

Tanpınar trajik bir şair ve şiiri

Bu çalışma Tanpınar'ın şiirinde trajik durumun boyutlarını; hangi özellikleriyle yer aldığını, onun şiirindeki trajik çatışmaların nelerden kaynaklandığını ve şairin bu trajik durumlardan kurtulmak için hangi yollara başvurduğunu göstermeye çalışmaktadır.Giriş bölümünde trajiğin kavram olarak kökeni ve anlamı üzerinde durulmuş, Batı'da eski Yunan e...

By Balcı, Yunus

3F Yayınevi,9789944997416

İlk çağlardan günümüze Dünya tarihi ansiklopedisi

Bu eser, belli bir tarih dönemindeki siyasî gelişmeleri değil, sanatsal, felsefi, bilimsel, sosyal, dinî gelişmeleri de bünyesinde barındırıyor. Harita ve resimlerin yanında medeniyetler, devletler, olaylar, insanlar gibi pek çok konuda verilen kısa bilgiler birbirini tamamlıyor.İnsanlık tarihinin öyküsel bir özetini sunan ""Dünya Tarihi"", yerleşi...

By Uslubaş, Tolga

Karma Kitaplar,9789944321495

Alfabetik Osmanlı tarihi ansiklopedisi

Bu eser, üç kıta üzerinde 623 yıl, 50 kadar ülkeye sahip olan yüce bir imparatorluğun bir panoramasıdır. ""Alfabetik Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi"", savaşları, barışları, olayları, yöneticileri, kentleri, eserleri ile Osmanlı İmparatorluğu tarihini alfabetik bir sırada öz olarak okurlarına sunuyor. Kitap; 36 padişah, 219 sadrazam, 129 şeyhülislam, ...

By Uslubaş, Tolga

Karma Kitaplar,9789944321501

Tarihe yön veren olaylar

Dünya tarihini değiştiren olaylar, aynı korkunç hatalarıntekrarlanmaması açısından insanlığa önemli tecrübeler kazandırmıştır.Yazının icadı, matbaanın bulunması, uzaya çıkış gibibaşarılı gelişmeler de insanlığın düşünce ufkunu açıp bilim veteknolojinin ilerlemesine öncü olmuştur.

By Aksoy, Nurşah

Karma Kitaplar,9786050062113