Konu Başlıkları

Tarih

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 2158

Aşiretten devlete : Osmanlı tarihi 1

1854 yılında yayımlanan bu eser Fransa'nın yetiştirdiği en iyi şair ve düz yazı ustalarından birinin kaleminden çıkmış olup Osmanlı tarihi sâdece kronolojik olaylar, antlaşma maddeleri ile dolu bir anlatımdan ziyâde bir roman gibi yazılmıştır. Bir başka deyişle Osmanlı-Türk tarihini tarihi bir roman gibi bir solukta okuyacaksınız. Ayrıca, yazarın ç...

By Lamartine, Alphonse

Bilge Kültür Sanat,9789756316542

Asya tarihine giriş : kökenlerden 1405'e Türkler ve Moğollar

Çin sınırlarından Bozkıra, Vatikan kapılarınaEğilmez Cengiz Han'ın laik Moğol devletindenTimur'la Nakşibendi tarikatınasoluk soluğa bir yolculuk.

By Cahun, Leon

Bilge Kültür Sanat,9789757670438

Cihan hakimiyeti : Osmanlı tarihi 2

1854 yılında yayımlanan bu eser Fransa'nın yetiştirdiği en iyi şair ve düz yazı ustalarından birinin kaleminden çıkmış olup Osmanlı tarihi sâdece kronolojik olaylar, antlaşma maddeleri ile dolu bir anlatımdan ziyâde bir roman gibi yazılmıştır. Bir başka deyişle Osmanlı-Türk tarihini tarihi bir roman gibi bir solukta okuyacaksınız. Ayrıca, yazarın ç...

By Lamartine, Alphonse de

Bilge Kültür Sanat,9789756316528

1929 Dünya buhranında Türkiye'nin iktisadi politika arayışları

Türkiye Belgesel İktisat Tarihi çalışmalarının birinci cildi olan 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları'nda büyük bunalım içine girince Türkiye'nin siyasi ve iktisadi politikalarında nasıl bir yeniden düzenlemeye gittiği araştırılmaktadır. Ayrıntılı olarak inceleme yapılan bu dönem, Ali İktisat Meclisinin 1929 Haziranındaki...

By Tekeli, İlhan

Bilge Kültür Sanat,9786055715007

Osmanlı tarihi 1

Tarih, geçmişten geleceği haber verir. Tarih, zahirde bir hikayeden ibaret... Fakat hakikatte ilimlerin en önde gelenidir; ve hükümetlerin en büyük yardımcılarındandır. Hakikatte bir milletin tarihi bilinmezse yaşaması, ilerlemesi için gerekli olan amillerin varlığı nereden öğrenilecek?”

By Namık Kemal

Bilge Kültür Sanat,9789756316481

Osmanlı tarihi 2

Tarih, geçmişten geleceği haber verir. Tarih, zahirde bir hikayeden ibaret... Fakat hakikatte ilimlerin en önde gelenidir; ve hükümetlerin en büyük yardımcılarındandır. Hakikatte bir milletin tarihi bilinmezse yaşaması, ilerlemesi için gerekli olan amillerin varlığı nereden öğrenilecek?”

By Namık Kemal

Bilge Kültür Sanat,9789756316474

Osmanlı tarihi 3

Tarih, geçmişten geleceği haber verir. Tarih, zahirde bir hikayeden ibaret... Fakat hakikatte ilimlerin en önde gelenidir; ve hükümetlerin en büyük yardımcılarındandır. Hakikatte bir milletin tarihi bilinmezse yaşaması, ilerlemesi için gerekli olan amillerin varlığı nereden öğrenilecek?”

By Namık Kemal

Bilge Kültür Sanat,

1895 Trabzon olayları ve Ermenilerin yargılanması

Bu kitap, suikastlerde bulunan ve kanunsuz hareketlerde bulunan Ermenilere karşı Osmanlı Devleti’nin yaklaşımını ortaya koyan, olaylara katılanların, bir hukuk devleti olarak Osmanlı mahkemelerinde nasıl yargılandığını gösteren bir nitelik taşımaktadır.

By Halaçoğlu, Ahmet

Bilge Kültür Sanat,9789756316511

Hazar İmparatorluğu : VII. - XI. yüzyıllar atlı bir kavmin gizemi

Hayretle görüyoruz ki insanlık tarihinin hâlâ gizli bölgeleri, karanlık dönemleri, gizemleri var. En son gündeme gelen de Hazarların gizemi.Peki, kimdi bu meşhur Hazarlar?Nereden gelmişlerdi?V. yy.da, Orta Asya bozkırlarında yaşayan çeşitli Türk kavimleri, sürekli hırpaladıkları Çinlilerin baskısıyla düzenli olarak Orta Asya'nın içlerinden Batı'ya ...

By Piatigorsky, Jacques

Bilge Kültür Sanat,9789944425384

İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu medeniyeti

""İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti Osmanlı medeniyetini ve başkentini başlıca yönleriyle anlatan bir eser. Lewis, Konstantinopolis'in 1453'te fethedilişini ve 1556'dan itibaren Türk tarihini kısaca özetledikten sonra saltanatı, yönetici grupları, sarayı ve saray görevlilerini, ulemayı, derviş tarikatlarını, Osmanlı nesrini ve şiirini an...

By Lewis, Bernard

Bilge Kültür Sanat,9789756316979

Edirne tarihi ve Balkan Savaşı anıları

Anıt-Müze Kent Edirne’nin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerini topluma aktarmak adınayayın çalışmalarını sürdüren derneğimiz, bugüne kadar 40 eseri Edirne’nin kültür hayatınakazandırmıştır.

By Dağdeviren, M. Şevket

Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,9789756351116

Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi’yle Osmanlı tarih sohbetleri

Abdurrahman Şeref Efendi tarihçi, eğitimci, siyasetçi vevak’anüvis olma gibi birçok özelliklere sahiptir. “Tarih Musahabe leri”ise Abdurrahman Şeref Efendi’nin en çok tanınmış eserlerindendir.

By

Akademik Kitaplar,9786055688042

Alban tarihi : son Hunlar, Hazarlar, Ermeniler, Terekemeler

Bu kitap, son Hunlar’ın, Ermeniler’in, Hazarlar’ın, Eftalitler’in, Terekemeler’in ve komşu halkların MS. VII. Yüzyıla ait tarihlerini anlatan birinci el kaynaklardandır. O dönemde son Hun prensi Cavanşir, Persler’e karşı Ermeniler’e çok yardımda bulunmuş ve iki halk arasında daimi bir dostluk olmuştur. Dolayısıyla Kalankatlı Moses’in bu kitapta yaz...

By Kalankatlı, Moses

Selenge Yayınları,9789758839407

Çin kaynaklarına göre Doğu Türkleri

Eski Türklerden günümüze yetip gelen yazılı kaynaklar sadece taş kitabelerdir. Ama, E. Chavannes'in dediği gibi, onlar da tek başına bir halkın tarihini yeniden kurmaya yetmemektedir. İşte bu noktada Çin yıllıkları imdadımıza yetişmektedir ki, şu ana kadar Liu Mau-Tsai'nin çalışması, sahasında yapılan en iyi ve en mükemmel çalışmadır.Bugüne kadar e...

By Mau-Tsai, Liu

Selenge Yayınları,9789758839438

Doğu Avrupa'da Türklük

Büyük Macar Türkbilimcisi Laszló Rásonyi (1899-1984), Türközel ad bilimi (onomaloji)’nin kurucusudur.Özel ad bilimi yahut onomaloji, dildeki özel isimlerin bütününüinceleyen bilim dalıdır. Özel ad bilimi, dilde bulunan her türlü özel ismiher yönüyle inceler. Dildeki özel isimlerin tümüne ise onomastik adıverilir.

By Rasonyi, Laszlo

Selenge Yayınları,9789758839421

Kafkas tarihi cilt 1

Kafkaslar... İnsanlığın yeryüzüne yayılış tarihiyle birlikte kuzey kavimler göç yolu üzerinde bulunduğu için yüzlerce halkın gelip geçtiği, yüzlercesinin arkasında bakiyeler bıraktığı, onlarca halkın ""ata yurdumuz"" dediği sarp, hırçın ve stratejik bir bölge...

By Bi, Mahmut

Selenge Yayınları,9789758839520