Konu Başlıkları

Tarım ve Biyoloji

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 144

Kuru meyveler: fındık

Fındığın tarihi,tür ve cinsleri,yetiştirme şartları,kullanıldığı alanlar, üretimi,tüketimi,dış ticareti,Türk ve dünya fındık üretiminde verimlilik, sektördeki sorunlar ve dünya fındık sektörü hakkında bilgilerin yer aldığı rapordur.

By

,

Kuru meyveler : kuru kayısı

Kayısının tanımı ve kapsamı,tarihçesi,Türkiye'de üretimi ve gelişim potansiyeli,sektörün güncel durumu,sorunları konularında bilgiler veren rapordur.Raporda ayrıca dünya kayısı üretimi konularında da bilgiler yer almaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Kuru meyveler sektör araştırması: fındık ve kuru kayısı

Fındık ve kuru kayısının ürün tanımları ve kapsamları,sektörlerin gelişimi, güncel durumu,dış ticareti,Türkiye'nin fındık ve kuru kayısı ihracatı ile mevzuatları hakkında bilgi veren yayındır.

By

,

Meyve suyu sektör araştırması

Meyve suyu sektörünün tanımı,ürün çeşitleri,sektörün gelişimi,güncel durumu, dış ticareti,sektörün sorunları hakkında bilgiler veren yayındır.

By Haskınacı, Şebnem

,

Soya ürün profili

Ürünün tanımı,tarihçesi,kullanım alanları,soya tarımı ve ürün politikası, dış ticareti,ambalaj ve taşıma bilgileri ile mevzuatı konularında bilgiler veren rapordur.Raporda ayrıca dünya soya üretimi ve tüketimi konularında da bilgiler yer almaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Tarım ilaçları sektör araştırması

Tarım ilaçlarının tanıtımı,Türkiye'deki zirai mücadele uygulamaları, pestisit'in tanımı,tarım sektörünün güncel durumu,yıllara göre ve bölgelere göre tarım ilacının kullanım ve tüketim miktarları konularında bilgiler veren rapordur.Raporda ayrıca sektördeki kuruluşlar da yer almaktadır.

By Akgün, Cem

İstanbul Ticaret Odası,

Üzüm etüdü

Ürünün tanımı,tarihçesi,Türkiye'de ve dünyada üzüm yetiştirilen bölgeler, üretim durumları,dış ticaret durumu,pazar yapısı,üzüm fiyatları,mevzuat, sektörde yaşanan yapısal ve güncel sorunların yer aldığı rapordur.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Yemeklik yağlar sektör raporu

Türkiye'de yemeklik yağların üretimi,tüketimi,dışticareti ve dünya bitkisel yağ sektörü hakkında bilgi veren yayındır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Türkiye'de organik tarım ve iyi tarım uygulamaları : üretim ve pazarlama esasları

Yirminci yüzyılda nüfus artış hızının ivme kazanması nüfusun artan gıda talebini karşılayabilmek ıçın topraklann aşırı derecede işlenmesine; ınakineleşmeye gidilmesine, kimyasal ilaç ve gübreler ile kimyasal katkı maddelerinin kullanılmasına sebebiyet vermiştir. Bu uygulamalar mevcut sorunlara bir çözüm getinnemiş, aksine doğal dengenin ve insan sa...

By Ersun, Nur

İstanbul Ticaret Odası,9789944608534

Hidrobotanik : su bitkileri (ders kitabı)

Biyoistatistik (2007)