Konu Başlıkları

Spor, Seyahat ve Turizm

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 208

Adım adım step

Küçüklüğümden beri vazgeçilmezim oldu spor.Belki inanmayacaksınız ama dünyayagözlerimi spor salonunda açtım diyebilirim. Şimdi ise artık benim için bir yaşam felsefesioldu. Aslındahepimizin hayatında zaman içinde yer alan spora önce küçükyürüyüşlerle sonrasında koşularla başladık. Ve şimdilerde ise spor salonlarında alıyoruzsoluğu. Son yıllarda ins...

By Kurtaral, Müjde

İlpress Basım & Yayın,9789758500093

Aletsiz vücut geliştirme = (Self bodybuilding)

Uzun yıllara dayanan spor hayatım boyunca, halen devameden yöneticilik ve danışmanlık çalışmalarım, yazdığım sporkitapları ile ilgili olarak doğru veya yanlış birçok soruya muhatapoldum. İnsanların sporu öğrenmeye yönelik soruları banabüyük bir şevkle, açıklama gücü ve hevesi verdiği halde,genelde; ""Vücut geliştirme çalışmalarınınkalbe, boya, seks...

By Baysaling, Özer

İlpress Basım & Yayın,9789758500024

Antrenman anatomisi

Vücut Geliştirme sporunda, hangi ağırlık çalışmasının hangi kas gruplarını etkilediğini, tüm kas gruplarını ele alacak şekilde her bir sayfası farklı bir hareketin açıklamasını ve anatomik çizimini içeren bir referans kitabıdır.

By Delavier, Frederic

İlpress Basım & Yayın,9789758500208

Modern bilardo sistemleri

Tüzül Bilardo Sistemleri, Falsolu Sistemler ve Falsosuz Sistemler olarak iki anabaşlık altında incelenmiştir. Bu sistemlerin ayrıntısına girmeden önce, kitapta çok sıkkarşılaşacağımız ve Masa Değeri olarak adlandıracağımız bir kavramdan kısaca sözetmekistiyorum. Masa Değeri, Tüzül Falsolu Sistemler'in hesaplamalarında kullanılan ve FalsoluSistemler...

By Tüzül, Murat

İlpress Basım & Yayın,9789758500123

Bodybuilding = Vücut geliştirme

Son yıllarda Bodybuilding (Vücut Geliştirme) sporu bütündünyada en çok rağbet gören sporlardan biri olmuş ve bir Çığgibi yayılmıştır. Yanşmacı olarak çalışılması bir yana evde,özel salonlarda ve çeşitli okul, müessese vs. tesislerde milyonlarcakişi tarafından yapılan çok yaygın bir spor halinegelmiştir.

By Baysaling, Özer

İlpress Basım & Yayın,9789758500062

Sporda her yönüyle doping : zararları, ilaç ve kürler dopingle mücadele

Bu kitap, doping konusundasporcuları bilimsel olarakbilgilendirerek, özellikle zararlarıbelirtilip, kullanılmaması;yahut önlenemez şekilde çok veyanlış kullananlara yolgöstererek, dopingle mücadeleamacını taşımaktadır.

By Baysaling, Özer

İlpress Basım & Yayın,9789758500017

Stilleriyle temel yüzme

Yüzme fiziksel kuvvet ve teknik beceri kombinasyonunagerek duyar. Çünkü su; karada yaşayan insanlarayabancı bir ortam olup, ancak teknik hareketlerin uygun vegerektiği gibi yapılması durumunda gerek sağlık, gerekseyüzme teknikleri açısından hiçbir sorunla karşılaşmamışoluruz.

By Bozdoğan, Ahmet

İlpress Basım & Yayın,9789758500109

Sporda yoga & ayurveda

Yaşanılan teknolojik çağda en büyük sorunlardanbiri, kuşkusuz sinirsel yorgunluktur. Yaşanılançağın hızlı temposuyla yorulan sinir sisteminin, belirliperiyotlarla dinlendirilmesi gerekir. Bu olmadığızaman, sinir sistemimizin aşırı aktivitesi sonucu,olumsuz olaylarla karşılaşabilmekteyiz.

By Yüce, Başol

İlpress Basım & Yayın,9789758500130

Modern fitness

Fitness kelime olarak sağlıklı ve zinde olmak demektir,yaptığımız çalışmalarda hep sağlık ve zindeliği göz önündebulundurarak hareketleri ve çalışmalarımızı yapacağızve hedefimizi buna göre belirleyeceğiz.

By Turan, Zülküf

İlpress Basım & Yayın,9789758500178

Herkes için spor

Bilim ve tekniğin başdöndürücü bir hızla ilerlediği son yıllarda, yaşam biçimi dedevamlı değişim geçirmektedir.Gittikçe zorlaşan yaşam koşullarına göğüs germeye çalışan İnsan, kendi yarattığıileri seviyedeki teknoloji devinin acımasız dişleri arasında öğütülüp yok olmamakiçin, sağlığına ve spora daha çok ağırlık verme arayışlarını sürdürmektedir.

By Uğur, Erol

İlpress Basım & Yayın,9789758500000

Kendi kendine egzersiz & formda kalma

Bilinçsiz diyet yapıp sağlığınıriske sokarak zayıflamak isteyenlere,hareketsiz, şişman ve tembellere, vücutlarını her yaştaformda tutmak isteyenlere, yaşam boyu sporu bir hayatgörüşü yapan veya yapmak isteyenlere ....

By Baysaling, Özer

İlpress Basım & Yayın,9789758500031

Mükemmel vücut süper bacak ve kalçalar

Geriye dönüp baktığınızda süratle geçen yılların, vücudunuzla, kalça ve bacaklarınızda yaptığı tahribatı gördükçe üzülüceksiniz, umutsuzluğa kapıldınız, çıkış yolları aradınız ve telaşlandınız. Birçok şey yapmayı denediniz, çeşitli sportif aktivitekeri uygulamaya çalıştınız, fakat olmadı.Ve bu kitap elinize geçene kadar hiçbir şey yapamadınız.Yaşam...

By Uğur, Erol

İlpress Basım & Yayın,9789758500154

Antik zamandan günümüze Olimpiyat oyunları

Tüm insanlığa spor yoluyla anlatılan, barış ve kardeşlikfelsefesinin yoğunlaştığı ve dört yılda bir de olsa dünyamilletlerinin bir amaç uğruna bir araya geldiği tek organizasyonolan Olimpiyat Oyunları, bundan sonra da devamedecek ve bu anlamda değeri ve önemi yıllar geçtikçedaha iyi anlaşılacaktır.

By Seçilmiş, Korhan

İlpress Basım & Yayın,9789758500116

Bergama gezi rehberi

Batı Anadolu'nun Kuzey Ege Bölgesi'nde antik Mysia sınırlarıiçinde yeralan Bergama, Hellenistikve Roma çağları'nın en önemliyerleşim merkezlerinden biri olarakbilinen Akropol'ü, bunun yanısıra enbüyük sağlık merkezlerindenAsklepion'u ile Ege ve Küçük Asyatarihinin önemli bir parçasınıoluşturmaktadır.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752850583

Efes

Deniz halklarının gelmesinden önce BatıAnadolu'da Anadolulu, yani bu ülkeninyerlisi olan halklar yaşıyorlard ı. BatıAnadolu'da yaşayan en önemlileriKaryalılar. Lelegler ve Pelajlar olan buhalklar, farklı dilleri konu aşsalar veuygarlıkları farklı çizgiler içerselerde, Anadolulu olmaktan kaynaklanan pek çokortak çizgiyi taşıyorlardı.

By

,9789752852068

İstanbul

İstanbul'un bir dünya metropolü olarak bu kadar gelişmesindeki enönemli sebep, şehrin coğrafi konumudur. 48. kuzey enlem ile 28. doğu boylamın kesiştiği yerde bulunan İstan bul, Dünyada iki kıta üzerinekurulmuş tek şehirdir. Şehir genel olarak 3 bölümden oluşmaktadır: Avrupayakasında Haliç'in güneyinde kalan Tarihi Yarımada, Haliç'in kuzeyindekiGal...

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752851405