Konu Başlıkları

Spor, Seyahat ve Turizm

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 208

Dört kıta sekiz ülke

""Uzak yerleri gezip dolaşma, uzun yolculuk, çocuklukla coğrafyavb. ilimlere hizmet maksadıyla yapılan gezi ve yolculuklara"" bugünher ne kadar seyahat deniyorsa da, eskiden ""siyakat"" denirdi.Mesela Araplar'm Ibn-i Batuta, Türkler'in ise meşhur Evliya Çelebi'sivardır.

By Aslıyüce, Erdoğan

Yesevi Yayıncılık,9789757950080

Onların hikayesi

Çocukluğundan beri hayalini kurduğu bir düşü gerçekleştirdi. Türk futbolunun temel taşlarını bir araya topladı. Ortaya doyumsuz bir sohbet çıktı.

By Yücebulut, Zehra

Tarih Düşünce Kitapları,9789756300022

Her yönüyle Kırıkkale

günümüzdendörtbinsene öncesine kadar gitmektedir.Uzun yıllar Anadolu Hititlilerin, Firiklerin, Perslerin,Makedonyalıların, Roma İmparatorluğunun sınırları içerisindekalan bu topraklar 1071 Malazgirt Savaşı sonundaTürklere Anadolu kapılarının açılması sonucu tamamenTürk boylarıyle süslenmiş ve böylece hakiki sahiplerinekavuşmuştur.

By

Yesevi Yayıncılık,

Laleden yağlı güreşe Hollanda

Ortaokulu kasabada bitirip liseye devam etmek içinKonya 'ya gelmiştim. O zaman, Endüstri Meslek Lisesindeöğretmen olan dayım Ali Rıza Erharman okula kaydımı yaptırmışve aynı zaman da velim olmuştu. Babam Hollanda'daçalışmaktaydı. Annem ve kardeşlerim kasabada kaldılar.

By Aslıyüce, Erdoğan

Yesevi Yayıncılık,9789757950141

Türkistan : iki dünya eşiği

Türk dünyasının sınırları içinde bulunan bütün topraklarda İslamiyet ile Türkleri tanıştıran, diliyle barıştıran, birbirlerini bir zincirin halkaları gibi bağlayan en önemli unsur; şüphesiz ki Hoca Ahmed Yesevi’dir. Türkler; onun yolundan hiç ayrılmamışlar, çalışmalarına devam etmişler ve ebediyyen edeceklerdir.

By Aslıyüce, Erdoğan

Yeni Avrasya Yayınları,9789756669617

Türkistan'dan Anadolu'ya Alpler-erenler

Kahramanlar, sıradan insanlann yapamayacağı işlerin üstesindengelen, mensnbu oldukları milletten daima alacaklı olaninsanlardır. Çok verip, az almakla yetinme hnylarıyla süslenmişlerdir.

By Aslıyüce, Erdoğan

Yesevi Yayıncılık,9789757950134

İzahlı İstanbul sözlüğü

Bu kitap da eski ve yeni İstanbul'a ait kale, sur, cami, medrese, darüşşifa, çarşı, bedesten, saray, kervansaray, kasır, köşk, yalı, kule, kütüphane, su kemeri, bend, sarnıç, köprü, fener, imaret, kışla, türbe, park, koru vs. bir alfabetik kılavuz olarak hazırlandı. İstanbul Sözlüğü'nü okurken kendinizi zaman tünelinde seyahate çıkmış hissedeceksin...

By Bayrak, Orhan

Tarih Düşünce Kitapları,9789756300046

Kafkas yollarında iki komite iki kıtal

Araştırmaları, makaleleri ve kitapları ile üç neslehizmet eden tarihçi Ahmet Refik [Altınay], Abdülhamid, 2.Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerini yaşamış ve görmüşbir kişidir.

By Ahmet Refik

,9789754100341

Türk dilinin başşehri Kırşehir

Bu eserde, Kırşehir ve yöresi ile ilgili detaylı bilgiler sunulmaktadır.

By Aslıyüce, Erdoğan

Yesevi Yayıncılık,9789757950400

Türkiye'nin yüreği Kastamonu

""Sade millet ve cemiyetlerin değil, şahsiyetin de asıl mana vehüviyetini, çekirdeğini, tarihilik denen şeyin yaptığı düşünülürse,bu iç didişme hiç de yadırganamaz. Mazi daima mevcuttur.Kendimiz olarak yaşayabilmek için, onunla, her an hesaplaşmayave anlaşmaya mecburuz.""

By Aslıyüce, Erdoğan

Yesevi Yayıncılık,9789757950233

Ukrayna toprağında Turan'dan Kırım'a

Herkes bilir ki; ""Türklerde söz demirin kertiğidir."".Kırım Milli Meclis Başkanı Mustafa CemilKırımoğlu'nun, İstanbul'un tarihî yarımadası Eminönü'ndefaaliyet gösteren, Hoca Ahmed Yesevî Vakfını Ekim 1996yılında ziyaretlerinde, beraberce yenen yemek sonrasında,kitaplar arasında bulunan ""Adım Adım Türk Yurtları"" kitabımabaktıktan sonra;

By Aslıyüce, Erdoğan

,9789757950097

Sosyolojik açıdan spor

Spor ve beden eğitimi kendi içinde sosyal ilişkiler ve teşkilatlar ağı içinde örülmüş bir bütündür. Bu bütün incelenirken onu kapsayan daha geniş bir bütün olan toplum gözden uzak tutulmamalıdır. Bu ve benzeri sebeplere dayanarak kitabın adı ""Sosyolojik Açıdan Spor"" konulmuştur. Spor yöneticisi ve eğiticileri ile spora yönelik diğer faaliyetlerde...

By Erkal, Mustafa E.

Kutsun Yayınevi,

Uçan tüytop : Badminton

Badnıinton sporunun başlangıcı çok eskilere gitmesine rağmen, yaygınlaşması ve resmi spor programlarına kabul edilmeye başlaması çok yenidir Son olarak 1992 Barcelona Olimpiyat oyunlarında yer alan badminton, en büyük spor organizasyonunda varlığını kabul ettirmiştir.

By Memedov, Refail Cümşütoğlu

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754980844

Türkler'de atçılık ve binicilik I

1040 yıllarında maaddi ve manevi Türk kültürü birçok hususiyetlerinive pek çok unsurlarını muhafaza ederek varlığını sürdürüyordu.Bu esnada ülkemizin büyük şehirlerindeki halkevleri'nde de muntazam bir şekilde kültür dergileri çıkarılmakta idi.

By Sümer, Faruk

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,

Kaplıcaların sağlık ve turizmdeki yeri ve önemi, panel, 18 Haziran 2002

Antik çağdan itibaren insanlar beden sağlığı açısındanyararlarını farkettikleri termal sulara büyük önem vermektedir.Anadolu'daki pek çok antik şehirde termal esaslı tedavi merkezlerinerastlanmaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755126746

Karadeniz bölgesinde yayla turizminin geliştirilmesi bölgesel gelişme ve çevreye uyumlu yapılaşma

Yıllardır süren bölgesel teşvik uygulamalıma rağmenTürkiye'de Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinin,ülkenin genel kalkınma düzeyine paralel, dengeli bir gelişmesisağlanamamıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,