Konu Başlıkları

Spor, Seyahat ve Turizm

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 208

Istanbul: the cradle of civilizations

Although its population is not occurately known, it is an estimated 12 to 15million. Because of the continuous immigration from the rural areas, the citygrows rapidly and the population increases around half a million every year.

By

,9789752851931

Konya and Mevlana

As you very well know, Turkey,being a bridge between Europe andAsia, possesses an extremelyimportant strategic location.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752851771

Konya ve Mevlana

Çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye, Avrupa ile Asya'nın arasında bir geçiş köprüsü olarak, son derece önemli ve stratejik bir öneme sahiptir.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752851795

Topkapı Palace

Istanbul is the most beautiful city in Turkey and one of the most beautifulcities in the whole world. It is the one and only city to be located on thejunction of two continents, Europe and Asia.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752852341

Topkapı Sarayı

İstanbul... Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel kentlerindenbiri... Dünyanın, sanki öpüşmek için birbirine yaklaşır gibi yapan ikianakarası, Asya ile Avrupa üzerinde yerleşmiş tek ve biricik kenti ... İkibüyük Dünya İmparatorluğuna iki bin yıla yakın başkentlik etmiş tek vebiricik kent... Yalnız Türkiye'yi değil, tüm yaşlı dünyamızı güzelle...

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752852365

Pamukkale : Hierapolis - Aphrodisias

Pamukkale is one of the places inTurkey on which the seal of tourism hasbeen most decisively stamped. No other sitein Western Anatolia, not even Ephesusitself, has undergone a process of suchrapid change.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752851696

Pergamon

The city of Pergamon,pasitioning in the north Aegeanregion of west Anatolia within thefrontiers of ancient Mysia , forms asignificant part of Aegean and AsiaMinor history by coveringacropolis, one of the mainhabitation centres of Hellenistic andRoman Ages and Asklepieion, animportant health centre.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789756671290

Turkey

Visiting for the first time? You maysay yes or no, but you sure know thiscountry. Let us guide you trough thehistory and mythology; you will find out,you know this country, you know it verywell indeed..

By

,9789752850286

Türkiye

Ne kadar güzel ve ne kadar eşsiz birülkenin insanı olduğunuzun gercektenfarkında mısınız? Bilmem, biliyormusunuz? Dünyada, üzerinden 23uygarlığın ""iz bırakarak"" geçtiği tek ülke.TÜRKİYE'dir! Türkiye'yi, 6 uygarlık ileİtalya ve İspanya izlemektedir.

By

Mert Basım Yayıncılık,9789752850460

Yazılı kültürden digital kültüre Kırkpınar

Bu kitabın ortaya çıkmasını 27-29 Mayıs 2005 tarihleri arasında düzenlenen 'I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu' adlı bilimsel organizasyon sağlamıştır. Bu sempozyum'da bildiri sunmak amacıyla yaptığım çalışma beni böyle bir yayını hazırlamaya sürüklemiştir.Kitap 2 bölüm'den oluşmaktadır. Birinci bölüm'de basılı materyaller, ikinci bölümde'de dijital kü...

By Bilar, Ender

Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi,9789756351109

Handut : özgürlüğün diğer adı

Afganistan'ın 3.000 rakamlı, fakir mi fakir bir beldesi: Anlamı da özgürlük yolu.İsmaililer ibadet ederken bazen yarım saat, bazen 45 dakika secde ediyorlar, hatta secde sırasında uyuyup kalanlar oluyor. Dualarında sadece imamlarının adlarını zikrediyorlardı; fakat bir şekilde Kürtlere, PKK'ya ve Erbakan'a sempati besliyorlardı...Niye acaba?

By Ay, Zahide

Selenge Yayınları,9789758839384

Spor ve masa tenisi

Sporun tanımı farklı eserlerde farklı biçimlerdeyapılmıştır. Tanımlar arasındaki bu değişikliklerinnedeni; kapsamı, hedefleri, içeriği , yapılışının farklıbiçimlerde algılanması ve değerlendirilmesidir. Bunedenle tanım yapmak zordur.

By Kırlı, Veliddin

İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Spor Derneği,9789944623841 

Herkes için dağcılık

Biz dağcıların sürekli yanlış anlaşılma gibi bir problemi vardır.Zorlu, sonu belli olmayan hatta çoğu zaman tehlikeli yollara çıkarız;ama bu, pek çok vatandaş için pek bir şey ifade etmez. Çabalarımızave aldığımız risklere rağmen hiç tanınmıyoruz. ""Profesyonellerimiz""bile tırmanışlarından sonra çok küçük ödüllere layık görülüyorlar.

By Moynier, John

Bilge Kültür Sanat,9789756316146

Herkes için doğa sporlarında düğümler

""Herkes İçin: Doğa Sporlarında Düğümler"" adlı kitap, benim ""Azgın NehirlerdeKano Kullanmak"" adlı kitabım üzerine bir okurumun yazdığı eleştiri mektubu sonucuortaya çıkmış bir kitaptır. Okurum mektubunda, kitabın düğümler ve bağlarlailgili bölümünü okuduğunu; ancak çizimlerden hiçbir şey anlamadığını yazmıştı.Neyse ki, solak bir arkadaş kitaptak...

By Jacobson, Cliff

Bilge Kültür Sanat,9789756316054

Herkes için doğa sporlarında kadınlar

Kadınlar doğaya aittirler. Dağlarda, nehirlerde, hatta yakın milliparklarda geçirdiğimiz zamanlar, bizi daha mutlu, daha bıçkın ve dahacesur bir hale getirir. Bizi kendi gerçeklerimize götürür. Ancak çoğukadının bunu öğrenme şansının hiç olmaması çok kötü.

By Niemi, Judith

Bilge Kültür Sanat,9789756316122

Herkes için harita ve pusula

1979'da doğal kaynakların Minnesota departmanı benden: okullarda ve doğamerkezlerinde gösterilmek üzere vahşi hayatta yön tayini üzerine bir program hazırlamamıistedi. Ben de, yarışma amaçlı yapılan navigasyon çalışmalarının gerçeğindenfarklı olduğunu ve gerçek bir kırsal alanda yapılan ölçüm için çok daha farklımalzemelerin gerektiğini belirttim. ...

By Jacobson, Cliff

Bilge Kültür Sanat,9789756316108