Konu Başlıkları

Politika ve Uluslararası İlişkiler

Arama Sonuçları: 59 - 16 sonuç sayısı 962

12 Eylül'ün arka bahçesinde : Avrupa'daki mültecilerle röportajlar

12 Eylül 1980'deki darbeden sonra,30.000 kişi Türkiye'yi terk edip siyasi mülteci olarak Avrupa ülkelerine sığındı.Emin Karaca; İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve Yunanistan'ın 12 kentinde Türkiyeli bu siyasi mültecilerden onlarcasıyla konuştu.Değişik parti ve örgütlere mensup bu kişileri; darbe, Avrupa ülkelerine nasıl savurdu?Fedakarl...

By Karaca, Emin

Siyah Beyaz Yayınları,9789789444908

12 Eylül'e rağmen

Sene 1980, susturulmuş bir dünyaya çığlık olarak gelenlerin tarihi.1 Mayıs 1977 alanına bir mektup yazıyoruz. Ağrılı sol taraf diyenlere, ağır sol-uk'ların diyenlere doğum çığlıkları atıyoruz. Doğduk 1980'de avaz avaz...Hem dem Eylül olan senelerin çocukları büyüdüler. Elleri kalem tuttu. Sonra zaten aldı bir düşünce..Yazdılar. Güzü dahi ıssıtlar. ...

By

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490160

Marks'ın dahiliği : sosyalizmin yüz akı

Bugün Marks, ölümünün ardından yaklaşık 125 yıl geçmiş olmasına rağmen adından en çok söz ettiren bir komünisttir.'Marksizmi diğer sosyalist – komünist akımlardan ayıran en önemli özelliği, tarihiyle, felsefesiyle, ekonomisiyle, bilimiyle, sosyolojisiyle, hukukuyla, siyasi bakış açısıyla toptan ilgilenen, bu konular hakkında özgün görüşler ileri sü...

By Duman, Birol

Ares Kitap,9789944444811

Emperyalizmin şifresi

•Gelişmiş ülkelere ait savaş makinelerinin bugün kullanım alanı olarak Ortadoğu, Körfez ve Orta Asya'yı seçmesini bir tesadüf olarak kabul edebilir miyiz?•Öldürenin Hıristiyan, ölenin Müslüman olmasıyla farklı tatminler arayan güçlerin varlığından söz edebilir miyiz?•Çanakkale Savaşı'ndan umduğunu bulamayanların, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve AB...

By Bayram, Yahya

Ares Kitap,9789944444767

Yeni soğuk savaş Putin, Rusya ve Avrasya

Elinizdeki kitap boyunca sergilenen tüm “görünenler” ve “gizler”, Soğuk Savaş’ın geri geliyor olduğunun ilk işareti olarak gelebilir kimilerine. Özellikle kitap boyunca ayrıntılarıyla anlatılan, Putin yönetiminin Avrasya coğrafyasında uyguladığı hakimiyet stratejileri, Batı’yı içten bölme yönündeki gayretleri ve bu gayretlere “Yeni Avrupa” ve ABD’n...

By Yapıcı, Utku

Başlık Yayın Grubu,9789750159220

Yavuz bıyıklılardan bıyıksızlara : Milliyetçiliğin yarınlarını düşünmek

Atatürk'ün 'Türk, Öğün, Çalış, Güven' vecizesindeki 'Türk' kelimesine bile tahammül edemeyen, 'Türkiye, Türklere bırakılamayacak kadar büyük ve önemli bir ülkedir' diyerek Türklere ve Türk devletine karşı düşmanlık hislerini açıkça ortaya koyabilen bir zihniyetle birlikte yaşıyoruz. Türkiye'de maalesef, 'Türklerin yüzde 70'i aptaldır' ve 'Türkler t...

By Kadıoğlu, M. İdikut

Başlık Yayın Grubu,9789750159237

Mizahi siyaset

Batı'da siyasetle mizah yan yana yürümüştür. Batı'da bir siyasetçi muhaliflerini iğneleyeceği zaman mizah yolunu seçiyor. Söyleyeceklerini karşı tarafı hırpalamadan söylemeye çalışıyor. Bizde ise siyaset, mizahtan bir hayli uzaklaşmıştır. Siyasi hayatta mizah, yeriBatı'da siyasetle mizah yan yana yürümüştür. Batı'da bir siyasetçi muhaliflerini iğne...

By Yakar, Fahri

,9786054033003

Avrupa Birliği, Türkiye ve İslam

AB, Türkiye'nin üyelik başvurusunu, diğer aday ülkelere uygulamış ve uygulamakta olduğu kriterler ışığında değerlendirmekte kararlıdır. Din faktörü bu değerlendirmede sadece sınırlı bir rol oynasa da fazlasıyla kaygı kaynağı olan faktör de budur. Bu nedenle elinizdeki rapor ve ekteki araştırma aracılığıyla Hollanda Kamu Politikaları Bilimsel Kurulu...

By

Başlık Yayın Grubu,9789750159244

11 Eylül sonrasında Dünya, ABD ve Türkiye

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'nin New York ve Washington kentlerindeki sembolik iki hedef umulmadık bir biçimde terör saldırılarına maruz kaldı. Uluslararası sermayenin ve ABD kapitalizminin merkezi sayılan Dünya Ticaret Merkezi (İkiz Kuleler) yerle bir olurken; ABD savunmasının kalbi sayılan Pentagon vurulmuştu. Yaklaşık 3500 sivilin hayatını kaybet...

By Akgün, Birol

Tablet Kitabevi,9789756346532

Demokrasi yolunda

Demokrasi terbiyesinin ahlaki formülü şudur:İyiliği ve adaleti sevecek, kötülükten ve zülumden nefret edeceksin. Yalnız ve adaleti sevecek, kötülükten ve zülumden nefret edeceksin. Muktedir isen elin, kolunla, değilsen sözlerin ve yazılarınla buna da muktedir değilsen kötülük ve zülum yapanlardan yüz çevirip onlara selam vermemek ve merhaba dememek...

By Başgil, Ali Fuad

Yağmur Yayınevi,9789757747505

Türk-Fransız ilişkilerinde Saint-Benoit Lisesi’nin misyonu

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan yabancı eğitimkuruluşları genellikle misyonerlerin yapıtlarıdır. Bu kuruluşlar katolik veprotestan misyonerler tarafından açılıp yönetilmiş okullardır.

By Dilan, Hasan Berke

Trakya Üniversitesi,9789753740340

Şark meselesi veya emperyalizmin Türk politikası

19. yüzyıl başından itibaren sosyal bilimler alanındaaraştırmalar artmaya başladı. Aynı şekilde araştırmaların toplumave insanlığa sunum araçları olan yayınlar da çoğaldı.

By Alp, İlker

Trakya Üniversitesi,9789753740852

Ülkem varsa ben varım!

Milletçe ölüm-kalım savaşı veriyoruz.Bu savaş, harp silahlarıyla yapılan bir savaş değildir; görünmeyen savaştır! Ülkemize göz diken dış güçlerin aile, millet ve devlet varlığımızı hedef alarak, bizi yok etmek içinbize oynadıkları oyunlar ve kurdukları tuzaklar, bu savaşı birerl parçasıdır.Dış güçlerin hedef ülkelerde tertip ettikleri anarşi, terör...

By Baştürk, Rabi

Arı Sanat Yayınları,9789758525423

Türkiye'ye yönelik tehditler : bilim ve din

Milletçe ölüm - kalım savaşı veriyoruz. Bu savaş, harp silahlarıyla yapılan bir savaş değildir; görünmeyen savaştır. Ülkemize göz diken dış güçlerin aile, millet ve devlet varlığımızı hedef alarak, bizi yok etmek için bize oynadıkları oyunlar ve kurdukları tuzaklar, bu savaşın birer parçasıdır.Devlet ve millet olarak dostumuzu ve düşmanımızı tanıyı...

By Baştürk, Rabi

Arı Sanat Yayınları,9789758525607

Dünyada ve Türkiye'de kültür emperyalizmi ve soykırımlar

Milli kültür olmadan millet, millet olmadan devlet var olamayacağı gibi, milli kültürlerini kaybeden milletler yok olmaya mahkumdur. Tarihte bunu sayısız misalleri vardır. Kültür emperyalizmi, milli kültürü tahrip etmeyi hedef alan sinsi savaştır.Türkiye, Tanzimat'tan itibaren emperyalistlerin kültür emperyalizmine maruz kalan öncelikli hedef ülked...

By Baştürk, Rabi

Arı Sanat Yayınları,9789758525775

Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye

Batı'nın İslam dünyasına olan düşmanlığı 20. yüzyılda iyice ivme kazandı. Önce İsrail'in kurulması ve Filistinlilere yapılan sistematik işkence,1990'lı yıllarda Bosna'da katledilen 500 bin Müslüman, bugün Irak ve Afganistan'da öldürülenler... Yani kral çıplak.Batı için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu ve ondan vazgeçemeyeceği de aşikâr. Bu bölged...

By Kurt, Ramazan Kağan

Karma Kitaplar,9786050062229