Konu Başlıkları

Müzik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 104

Başlangıç metodu ve teorik bilgiler ile viyolonsel

Bu kitabın amaçlarından birisi de müzik sanat ve kültürüne, yaylıçalgılar tarihinde gereken önemin verilmesi ve öğretilmesidir. Bu yöndenteorik bilgileri hemen her bölümde ön planda tuttuk.Bazı bölümlerin geniş, bazılarının ise çok kısa yazıldığı görülecektir.Kısa tutulan bölümler, konu başlıkları olarak öğrencinin dikkatine sunulanbilgilerdir. Bun...

By Öztürk, Cenk

Hiperlink Yayınları,9789944157018

Film müziği : tarihçe ve yazılar

Film müziği, en kaba tarifi ile film için yapılan, kullanılan müziktir. Müzik ve Sinema'nın ortak yan dalları diyebileceğimiz, çoğunun dinlemeden duyulan müzik diye tarif ettiği film müziği, günümüzde kendine has yöntemleriyle özel bir meslek türü olarak, incelenmesi gerekli, ilginç bir konu haline gelmiştir. Özellikle, sinemaya artık 20. yy'ın san...

By Konuralp, Sadi

Oğlak Yayıncılık,9789753294607

En güzel çocuk şarkıları

Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Okullarının ilkKademesinde şarkı repertuarındaki eksikliği öğretmenlikhayatım boyunca hissettim. Konulara göre şarkı bulmaktaher zaman güçlük çektim.

By Ünal, Fehamet

Esin Yayınevi,9789755002255

Seçkin ve eğitici konularda 80 okul şarkısı

İlköğretim ve liselerin müzik etkinlikleri, özverili ve sanata kendini adamış çalışkan müzik öğretmenlerinin gayreti ile hem öğrencilere hem de çevresine kültürel bakımdan büyük yararlar sağlar.

By Öztürk, Serdar

Söz Sanat Ajansı,9789759241148

Seçkin ve eğitici konularda çoksesli koro şarkı ve türküleri II

Bu albümde yer alan 47 şarkı, altı bölümde toplanmıştır. Her bölüm, belirli konuları ve ses gruplarıyla bütünlük içindedir. Birinci bölümde Atatürk Sevgisi başta olmak üzere önemli konular işlenmiştir. İTÜ Çoksesli Korosu'nun tüm konserlerinde başarı kazanmış olan bu eserler, Koro'nun ilk repertuarında yer almış olanlardır.

By Öztürk, Serdar

Söz Sanat Ajansı,9789759241179

Seçkin ve eğitici konularda çoksesli koro şarkıları I

Bu bölüm'de yer alan 41 şarkı dört bölümde toplanmıştır. Her bölüm, belirli konular ve ses gruplarıyla bütünlük içindedir. Dört sesli koro düzenlemesi verilen İstiklal Marşı'mızın 1. sırayı aldığı bölümde, 13 adet marş ve şarkı, başta ""Atatürk Sevgisi"" olmak üzere önemli konular içinde yazılmıştır. İTÜ Çoksesli Korosu'nun tüm konserlerinde başarı...

By Öztürk, Serdar

Söz Sanat Ajansı,9789759241162

Hızlı ve kolay nota öğreniminde nazariyat ve solfej metodu I

Müzik, sanat ve bilim olarak, bir yandan nazariyat, diğer yandan uygulamaya dayanan kapsamlı, uzun ve zorlu bir sanat eğitimini gerektirir.Solfej kitaplarımızın başta gelen özelliği, özet bilgiler içeren bölümleri ile ?Hızlı ve Kolay? bir müzik eğitimini gerçekleştiren solfej metodu olmasıdır.

By Öztürk, Serdar

Söz Sanat Ajansı,9789759241117

Hızlı ve kolay nota öğreniminde nazariyat ve solfej metodu II

İkinci cildin başta gelen özelliği, özet bilgiler içeren Batı Müziği ve Türk Müziği bölümleri ile "" Hızlı ve Kolay"" bir müzik eğitimini gerçekleştiren ""SOLFEJ METODU"" olmasıdır. Kitabın sonundaki ek bölüm ise sanat etkinliklerimizi gösteren fotoğraflara ayrılmıştır. Bunların, uyguladığımız müzik eğitimi sisteminin başarısını kanıtlayan belgeler...

By Öztürk, Serdar

,9789759241124

Ansiklopedik sanat sözlüğü : müzik ve sahne sanatları terimleri

Kırk yılı bulan uzun uğraşı sonunda bilimsel ve sanatsalçalışmalarımı birleştiren bu kitaplarımın öğrenci, öğretmen ve tüm aydınkesimlere kaynak eseryönünden de yararlı olacağı düşüncesindeyim.

By Öztürk, Serdar

Söz Sanat Ajansı,9789759664534

Sanat ve siyasette İlham Gencer

“…İlham Gencer ülkemizin yetiştirdiği ve uzun yıllar benzeri gelmeyecek bir kişilik.Atatürk’e olan ortak sevgimizle milli günlerimizde her zaman birlikte olduğumuz İlham Gencer’e sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum.”Ülkü ADATEPE“-Müzisyen kişiliğinizle büyük işler yaptınız. Bunlar ilerde mutlaka fark edilecektir. Siz müzik yaparken müzisyensiniz ama...

By

Fosil Yayınları,9786055965617

Açıklamalı şarkılarımız

Osmanlıların Torunları olan bizler, eğer atalarımız gibi başları dik, gögüsleri kabarık, Dünya Milletleri karşısında kul değil efendi olmak istiyorsak, o şanlı mazimizden bize kalan bu eşsiz mûsikîyi gönülden sevmek ve hakkıyla takdir etmekle yükümlüyüz.

By Kızıltuğ, Fırat

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,

Anadolu türküleri ve musıki istikbalimiz

Türkiye'nin batılı manada ilk musıki bilginlerinden olan Mahmut Ragıp Gazimihal,1900 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası D. Yusuf Ragıp Bey'dir. Kumkapı Fransız Koleji'nde başladığı öğrenimini Vefa Ortaokulunda sürdürmüştür. Ancak geçirdiği kaza yüzünden tahsiline ara vermiş ve lise öğrenimini sonradan tamamlamıştır.Küçük yaşta müzik ve halk bili...

By Gazimihal, Mahmut Ragıp

Doğu Kütüphanesi,9789750082030

Bu toprağın sesi : halk musikimiz

Azız okuyucu,""Bu Toprağın Sesi"", sadece bir hayat hikâyesi veya hatıralar silsilesi değil...

By Ataman, Adnan

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,9789756186411

Çağlar boyunca evrensel musiki

Musikinin insan toplumunda ortaya çıkışı, sanatsal değeri düşünülmeden, duygunım, heyecanın, insan ruhundaki yansıması olarak çıkmıştır.

By Ali, Üstüner Cengiz

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981872

Müzik eserleri üzerindeki telif hakları ve uluslararası uygulamalar : (Alman, ABD ve Türk hukukunun karşılaştırmalı incelenmesi ve AB'de güncel gelişmeler)

Ülkemizde telif hakları konusundaki yasa çalışmaları her ne kadar dünyadakigelişmeleri takip etmiş olsa da, uygulamada arzu edilen sonuca ulaşılamadığıve toplumsal düzeyde konunun öneminin kavranamadığı bir gerçektir. Telifhakları sorunları özellikle müzik eserleri konusunda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

By Pınar, Hamdi

İstanbul Ticaret Odası,9789944601535

XVIII. yüzyıl musiki yazmalarından kevseri mecmuası üstüne karşılaştırmalı bir inceleme

XVIII. yüzyıl musiki yazmalarındankevseri mecmuasıüstüne karşılaştırmalı bir inceleme.Dr. Eugenia Popescu-Judetz'in bu kısa ama çok dikkatli bir incelemeye dayanan değerli araştırması, araştırma merakı duymuş, bilgili, ileri görüşlü bir musıkici olduğu anlaşılan, kısaca Kevseri diye andığımız mevlevi dervişi Nayi Ali Mustafa Kevseri Efendi'nin Türk...

By Popescu-Judetz, Eugene

Pan Yayınları,9789757652731