Konu Başlıkları

Mühendislik ve Teknoloji

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 309

Ses frekansı güç kuvvetlendiricileri : tümdevreler ve tranzistorla yapılan, çeşitli güçlerde ses frekansı çıkış katı örnekleri

Ses frekansı Güç Kuvvetlendiricileri. Çeşitli bellek elemanları. Ardışık devre türleri.Fiber optik haberleşme sistemleri tasarım örnekleri.

By Yalçın, Ayhan

Yüce Yayınları,9789754111088

TDA 7000 FM-Alıcı tümdevresi : iç yapısı ve uygulamaları

Elektronik devrelerin tümdevreler aracılığı ilegerçeklenmesi, elde edilen avantajlar nedeniyle büyük rağbetgörmüş ve artık yerleşmiştir. Yüksek frekans devrelerindetümdevrelerin kullanılmaya başlanması ise diğer alanlaragöre daha geç kalmıştır. Bunun nedenlerinden biri, bobin,kondansatör, seramik filtre gibi tiimleştirilemeyen, ya datümleştirildiği...

By Achterberg, H.

Yüce Yayınları,9789754111149

Temel elektronik

Elektronikte direnç, kondansatör, bobin gibi elemanlar pasif devre elemanlarıolarak adlandırılırlar. Buna karşılık transistör, tristör gibi elemanlar da aktifdevre elemanları grubuna girerler. Pasif devre elemanlarının görevleri akımı sınırlamak,gerilim düşümü meydana getirmek, elektrik yükü depo etmek gibi sıralanabilir.Buna karşı aktif devre elem...

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,9789754110647

Temel işlemler : meslek bilgisi

Temiz su ilk çağlardan beri insan oğlunun varlığında, önemli bir rol oynamıştır . İnsan oğlu temiz su kaynaklarının yakınına yerleşmiş, kaynaklar kuruyuncaveya kirlenince yeni yerler aranmıştır.Temiz suyun kirlenmesini önleyerek kullanma yerlerine kadar iletmesini vekirli ve pis suların toplanarak bina dışına iletmesini sağlayan, boru tesislerininy...

By Çetinkaya, Mevlüt

Yüce Yayınları,9789754112528

Elektronikçi ölçmesini öğreniyor

Bu kitapta en önemli ölçme yöntemlerinden ve elektroniğeamatörce bir başlangıç için en çok gereken ölçü aletlerinin kullanımındanbahsedilmiştir. Bu arada, elektroniğin temel bilgilerininyani akım ile gerilim arasındaki ilişkinin bilindiği varsayılmıştır.Ayrıca• bu kitaptan faydalanacak olan kişinin devre elemanlarıhakkında da bilgi sahibi olması ge...

By Nührmann, Dieter

Yüce Yayınları,

Tranzistorlu besleme kaynakları : gerilim ve akımın, yarıiletkenler yardımıyla regüle edilmesi

Tranzistorlu elektronik cihazlar yapmak isteyen kişi, sonuçtacihazının fonksiyonlarını kusursuz olarak yerine getirmesinin onabağlı olduğu, çok önemli bir noktayla uğraşmak zorundadır: akım vegerilim kaynaklarıyla.Besleme kaynaklarını başlıca iki gruba ayırabiliriz. Bunlar pilli ya da akülü besleme kaynakları ve şebekeye bağlı beslemekaynaklarıdır....

By Jürgen Strobel

Yüce Yayınları,

Tranzistor ve diyot pratiğine giriş

Her elektronik devrede elemanlara ilişkin cins isimleri şemadagösterilir. Örneğin böyle bir devrede ""germanyum diyot AA 143""yazılı olabilir. Burada öncelikle önemli olan husus, ""germanyumdiyot"" başlığıdır AA 143 cins ismi, diyot cinslerinin seçiminde genişserbestliklerin olması ve bizim de her zaman ismi belirtilen cinstekidiyodu hemen elde ede...

By Nührmann, Dieter

Yüce Yayınları,

Tümdevreli gerilim kaynakları

Tümdevre yapımındaki büyük gelişmeler sonucu, tek bir tümdevreile yüksek kaliteli stabilizasyon devrelerini çok ucuz bir şekildeoluşturmak bugün artık mümkündür.Ancak bu arada gözönüne alınması gereken çeşitli noktalar ve birseri kolaylık vardır ve bunların bilinmesi ile bir çok sorun çözülür.Bu kitabın amacı işte bu noktalan anlatmak ve devre tasa...

By Sehrig, Gordiım

Yüce Yayınları,

Küçük HİFİ stereo pratiği : ayrıntılı pratik devre örnekleriyle birlikte herkesin anlayabileceği bir hifi- stereo kılavuzu

Tüketim elektroniği ses olaylarının aslına uygun olarakyayınlanmasıyla uğraşmaktadır. Elektronikle pratik-olarakuğraşanlar da bu konuya çok eğilmektedirler. Bunda şaşılacakbir yan yoktur, çünkü elektroniğin hiçbir dalında başarıyaböylesine kolay ulaşılamaz. Bu nedenle de okuyucularHiFi kuvvetlendiriciler, ve bunlarla ilişkili alıcı, kayıt veokuma c...

By Knobloch, Winfried

Yüce Yayınları,9789754111071

Oto elektroniği

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak otomobil motorlarının performanslarıda arttırıldı. 1 960'lı yıllara kadar otomotiv endüstrisindekigelişmeler çoğunlukla motor, kaporta, fren sistemi gibi bileşenlerlesınırlı kaldı. Transistör ve entegre devrelerin icadı ise oto elektroniğindehızlı gelişmelerin başlangıcı oldu. Elektronik ateşleme, alarm sist...

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,9789754110760

Termik motorlar

Çağımızda teknolojik alandaki gelişmeler hızla artmaktadır. Bu gelişimin daha çok ekonomik sorunların çözümüne yönelik olduğunu düşünürsek, termik motorlardaki gelişmenin yadırganmaması gerekir. Termik motorlar, karada, havada, denizde, savaşta, barışta, her yerde ve her zaman her işte kullanılmaktadır.

By

Hiperlink Yayınları,9789944157193

Su ürünleri araştırmalarında biyometrik yöntemler

Sıra bekleme sistemlerinde simulasyon tekniği

Çağdaş teknolojik gelişmeler sosyo-ekonomik etkileri ile