Konu Başlıkları

Mühendislik ve Teknoloji

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 309

Elektronik 2

Doğru akım devrelerinin çözümünde ohm kanunuyla Kirşof'un akımve gerilim kanunları kullanılır. Ancak, bazı devrelere karmaşık yapılarındandolayı bu kanunları doğrudan doğruya uygulamak mümkün olmaz.İşte bu tip devrelerin çözümlenmesinde bazı kolaylaştırıcı yöntemler geliştirilmiştir.Sonuçta yine ohm ve Kirşof kanunları uygulanmaktadır, ancakbu yönt...

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,9789754111170

Elektrik meslek resmi

Mesleki Resimle ilgili bu kitap Elektrikçilik 2. sınıf yetki belgesi sınavına hazırlık kursumuzun konularına paralel olarak düzenlenmiş olup,1. sınıf yetki belgelilerin bilmeleri gereken konularla da zenginleştirilmiştir.

By Çebi, Hasan

Yüce Yayınları,9789754110548

Endüstriyel elektronik

Endüstriyel elektronik teknikleri ve kllanım alanları.

By İhtiyar, İsmail

Yüce Yayınları,9789754110777

Hifi- hoparlör kombinezonları

Kabin, hoparlör kombinezonundan aynı düşünülemez;yani rastgele hoparlörler alıp, bunları gelişigüzel bir kutuyayerleştirip, herhangi bir ayırıcı üzerinden bağlamakla iyi bir hoparlörsistemi elde etmek olanağı yoktur. Bu kitapta sadece belirli birhoparlör kombinezonuna ilişkin ayırıcılar ele alınmıştır. Bu kombinezonlaraait kabinler ise yakında yayı...

By Klinger, Hans Herberi

Yüce Yayınları,

Hoparlör kabinlerinin yapımları

Hoparlör kabinlerinin yapımları ve teknoojileri.

By Klinger, Hans Herberi

Yüce Yayınları,9789754111163

Isıtma atelyesi ve iş ve işlem yaprakları

Çelik boruların birbirine bağlantı parçası ile eklenmesinde veya uç elemanlarının bağlanmasında ,boruya vida(diş) açmaya yarayan alete boru paftası denir.

By Demir, Hüseyin

Yüce Yayınları,9789754112559

Elektrik atelyesi kumanda devreleri

Nikola Tesla tarafından 1888 yılında patenti alınmış motorun imalatıWestinghouse firması tarafından Nikola Tesla yönetiminde gerçekleştirilmiştir.

By Kılıç, Garip

Yüce Yayınları,9789754110784

LED'ler ile 50 pratik devre

Hobby-elektroniği ile ışıklı diyotlar çok iyi bir uyum içindedirler.Bunun nedeni sadece her ikisinin de yaklaşım aynı zamanlardagündeme gelmesi değil, ışık yayan diyotların elektroniğin budalında yeni olanaklara fırsat tanıması, renkli görünümleriyle çokçekici olmalarıdır.

By Schreiber, Hermann

Yüce Yayınları,9789754111040

Meslek teknolojisi : tesviye- kaynak

Meslek Liseleri 9. sınıflarda bir dönemde kaynak ve tesviye teknolojisiokutulmaktadır. fakat bunlar, elektrik ark kaynağı - oksi-gaz kaynağı vetesviye teknolojisi olmak üzere üç ayrı kitaptan oluştuğundan öğrencileraçısından zor olmaktadır. El tesviyeciliği bölümünde, öğrenciler atölye çalışması yaparken pekçok makina, takım ve avadanlıkları kendi ...

By Yurtkulu, İlhan

Yüce Yayınları,9789754110982

Mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler

Mikroişlemcilerde temel kavramlar ve mikroişlemcilerin iç yapısı iledahili bellekler ; Mikroişlemciler, bilgi çağının kilit elemanlarıdır. Endüstriyel elektronikuygulamalardan bilgi işlem cihazlarına, ticari elektronik cihazlardanmutfak eşyalarına kadar her yerde çeşidi ölçeklerde mikroişlemcilerkarşımıza çıkar. Bu nedenle, elektrik - elektronik - ...

By Yarcı, Kemal

,

Modern radyo alıcıları tekniği

İçerisinde kondansatör,bobinler,kuvars ve seramik filtreler, yüksek frekans kuvvetlendiricileri, yüksek frekans üreteçleri, karıştırıcılar, modülasyon konularıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.

By Wegener, Martin Gerhard

Yüce Yayınları,9789754110586

Pratik renkli televizyon tamir kılavuzu

Pratik Renkli Televizyon Tamir Kılavuzu isimli bu kitaptelevizyon tamircilerinin arıza kaynaklarını kolay ve hızlı bulmalarındayardımcı olmak, yeni başlayanlara da bir ""konuyagiriş dokümanı"" vermek amacıyla hazırlanmıştır.

By Rodekurth, Bernd

Yüce Yayınları,

Pratik siyah beyaz televizyon tamir kılavuzu

Pratik siyah beyaz televizyon tamir kılavuzu.Televizyon tamircilerinin arıza kaynaklarını kolay ve hızlı bulmalarındayardımcı olmak, yeni başlayanlara da bir ""konuyagiriş dokümanı"" vermek amacıyla hazırlanmıştır.

By Aring, Werner

Yüce Yayınları,

Pratik video tamir kılavuzu

Video teyplerin onarımında önemli bir yardımcı, onarılacakteypdeki ölçülen akım, gerilim ve dalgalılık faktörlerininservis kitapçığındaki verilerle karşılaştırılmasıdır. Verilmişolan akım ve gerilim değerleri, içinde bulunulan-izlemeya da kayıt gibi konuma göre verilir.

By Rodekurth, Bernd

Yüce Yayınları,

Radyo alıcılarının metodik olarak onarımı

Radyo alıcılarının metodik olarak onarımı ve işaret uygulama ve işaret izleme yöntemleri ile anzaaranması ve ölçme yöntemleri.

By Renardy, Adolf

Yüce Yayınları,

Radyo ve televizyon alıcı antenleri

""Anten"" sözcüğü Latince'den gelmektedir ve seren ya da yelkendireği anlamını taşımaktadır. Biyologlar bu sözcük ile, böceklerinbirkaç segmandan oluşan algılayıcılarını belirtirler. Haberleşmetekniğinde bu iki anlamın da gerçeği bir miktar yansıttığını söyleyebiliriz.

By Mende, Herbert G

Yüce Yayınları,9789754111101