Konu Başlıkları

Mühendislik ve Teknoloji

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 309

Bilgi ve iletişim teknolojisi : lise 1

Bilgi ve iletişim teknolojisi üzerişne bir araştırma ve lise 1 eğitim programı.

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,9789754112788

Elektrik atelyesi : bobinaj

Elektrik enerjisinin elde edilişinde, yararlanılankonu manyetizma ve elektromanyetizmadır.Elektriğin manyetizma ve elektromanyetizmaile ilişkisinin bulunuşu, elektrikenerjisinin elde edilişine ve diğer enerjikaynaklarına çevrilerek kullanılmasına hızvermiş, yaygınlaşmasını sağlamıştır.

By Ceylan, Hasan

Yüce Yayınları,9789754110852

Boş zaman elektroniğinin en önemli temelleri

Boş zaman elektroniğinin en önemli temelleri ; En önemli devre elemanlarının toleransları veboş zaman elektroniğinde hesap.

By Nührmann, Dieter

Yüce Yayınları,9789754111132

Dedektörden kısa dalga alıcısına

Dedektörden kısa dalga alıcısına. Bu konu elektronik devre elemanlarının teorik ve pratikaçıdan davranışlarıdır.

By Nührmann, Dieter

Yüce Yayınları,9789754111095

Dijital devre elemanlarıyla deneyler

Dijital devre elemanlarıyla deneyler.

By Wirsum, Siegfried

Yüce Yayınları,9789754111118

Dijital elektronik

Bu kitapta dijital elektroniğin temel prensipleri, mümkün olduğunca, pratik örneklere dayandırılarak anlatılmıştır.Kitap, Teknik Liseler ile Endüstri Meslek Liseleri'nde okutulan ""Dijital Elektronik"" dersinin yeni müfredatı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Verilen tüm örnek devreler denenmiş ve çalıştırılmıştır.

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,9789754112689

Dijital elektronik ve uygulamaları

Dijital elektronik ve uygulamaları üzerine bir araştırma.

By Aslan, Recai

,9789754110807

Dizel motor

Bu kitapta; dizel motorlarının çalışma esasları,sistemleri, arıza teşhisi ve giderilmesi konularınınyanında yeniliklere yer verilmiştir.

By Kayan, Ahmet

Yüce Yayınları,9789754112740

Elektrik atelyesi endüstriyel ve dijital elektronik deneyleri

Elektrik atelyesi endüstriyel ve dijital elektronik deneyler.

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,9789754110746

Elektrik bilgisi

Uygar toplum olmanın şartlanndan biriside, gelişen telmolojiyi takipedebilmek, bu bilgileri de günlük yaşamda ve endüstride kullanabilmektir. Hızlagelişen bu teknoloji içerisinde, elektrik konulan önemli bir yer kapsamaktadır.

By Çebi, Hasan Hürriyet

Yüce Yayınları,

Elektrik elektronik atölyesi ve ölçme laboratuvarı

Elektrik elektronik atölyesi ve ölçme laboratuvarı deneleri ve değerlendirilmesi.

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,9789754110746

Elektronik 2

Kitapta, ilk bölümlerde, DC devrelerinin çözümlenmesinde kullanılan yöntemler anlatıldı. Daha sonraki bölümlerde esas olarak AC devrelerinin özellikleri; direnç, bobin ve kondansatör gibi malzemelerin alternatif akım devrelerindeki davranışı incelendi. Kitapta, özellikle Elektronik Bölümü öğrencilerinin ihtiyaç duyacakları rezonans, kuplaj ve süzge...

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,9789754110524

Elektronik 3: alıcı ve vericiler

Elektronik devrelerde modülasyonu zorunlu hale gelen- getiren gereksinimler ve çeşitli telsiz alıcı ve verici sistemleri ile ilgili özellikler.

By Şen, Metin

,

Elektronik devre örnekleri 1 : 332 adet devre şeması

Elektronik devre örnekleri üzerine ve kullanım araştırması.

By

Yüce Yayınları,9789754110623

Elektronik voltmetreler : elektronik voltmetre multimetrelerin temelleri ve pratiği

""Elektronik Voltmetreler"" sözü ile, diyot, tranzistor, ya daTüm devre gibi yarı iletken elemanlarla çalışan bütün gerilim ölçücihazları kastedilir.

By Limann, Otto

Yüce Yayınları,

Elektronik 1

Temel elektriksel olay ve olgular ""Elektroteknik"" adı altında incelenir. Elektroteknikkonuları fizik konularıyla örtüşür. Yani anlatılan olay ve olgular esas olarakfizik biliminin sınırlarına girer. Ancak ileride elektrik-elektronik mühendisi yadateknisyeni olacak öğrencilerin fiziğin elektriğe ilişkin konularını biraz daha detaylıolarak bilmesi ...

By Yarcı, Kemal

Yüce Yayınları,9789754110630