Konu Başlıkları

Mühendislik ve Teknoloji

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 309

Dünyada ve Türkiye’de akıllı tekstiller : toplantı, 27 Haziran 2007

Türk Tekstil ve Hazır Giyim / Konfeksiyon sanayi, teknoloji düzeyi, ekonomiketkinliği ve sosyal etkileşimi itibariyle ülkenin önde gelen sosyo-ekonomikfaaliyet alanlarmdan biri olmuştur. Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda gerçekleştirdiklerisanayileşme sürecine damgasını vuran bu sektör, günümüzdede önemini yitirmeyerek gelişmekte olan ülkelerin kalkı...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602266

Elektronik imza uygulamasının mobil sistemler üzerinde kullanımı, panel, 14 Haziran 2007

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veyaelektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıylakullanılan elektronik veridir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilenyasal kimlik doğrulama sistemi olarak tanımlanmaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602372

Güvenli gıda üretimi teknikleri ve HACCP sisteminin önemi 28 Kasım 2001

Gıda güvenliği her bireyin hakkı ve sorumluluğudur. Gıda sektöründefaaliyet gösteren firmaların bu ihtiyacı karşılayacak şekilde üretimyapmaları, pazarlama ve satış hizmeti sunmaları ahlaki ve yasal sorumluluklarıgereğidir. Gıda endüstrisinde gelişen teknoloji ve toplumda tüketicibilincinin yerleşmesiyle gıda güvenliğinin önem kazanması, dünyaüzeri...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755126135

Gıda işleme ve saklanmasında soğuk tekniği uygulamaları semineri, 20 - 21 Nisan 1987, İstanbul

Türkiye Ekonomisi'nin son yıllarda hızlı bir değişme ve dışa açılma süreciiçinde bulunduğu malumdur. Tarım kesiminin ve tarıma dayalı sanayi ürünlerininekonomimizde taşıdığı önem de konunun layık olduğu şekilde ele alınmasınıgerektirmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Soğuk depolar

Sıcaklık kontrolleri, havanın nem kontrolleri, soğutma gücü kontrolleriile kompresörleri çalıştıran ve durduran otomatikleri kapsayan otomatikkontrol sistemi karışık ve pahalı olduğu halde elektrik harcamını en küçük seviyeye kadar düşürerek ucuzlatır.Sonuç olarak tam otomatikleşme çok ender ve seyrek olarak büyüksoğuk depolarda görülmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Soğuk tekniği semineri programı

Soğuk depo, teçhizatı ve donatımı ile uygulamalarını gereğine uygun şeklinde yapabilmek için ülkemize uygun depo tiplerinin hazırlanması zorunludur.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Atelye işlemleri

İş güvenliği, işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştığı tehlikelerinortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda işverene getirilen yükümlere ilişkininteknik kuralların bütününü anlatır.

By Bulgurcu, Hüseyin

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,9789756993088

Malzeme bilimi yapı malzemesi ve beton teknolojisi

Bütün bil im dallarında olduğu gibi inşaat bil iminde de cisimlerinyükler altındaki davranışlarını bilmek çok önemlidir. Örneğin yapının tasarımıboyutlandırılması ve kesin hesapları için malzemenin mekanik özelliklerinibilmek gerekir. Mekanik özellikler cismin iç yapısına bağlı olduğundan içyapısının incelenmesi gerekir. Ayrıca metallerin korozyona...

By Güner, M.Selçuk

,9789759686840

Betonarme : taşıma gücü yöntemi

Betonarme,uzun yıllar ""Elastik Davranış"" kabulü ile anlatılmış veve mühendisler de, bu yöntemle yapılarını projelendirmiş, inşa etmişlerdir,.Yapının hesap yöntemi,konulan sınırlar içinde yapının yapılabilmesi için seçilenbir yoldur. Elastik davranış kabulü ile yapılan yapılar, halen ayaktadurmakta ve işlevlerini sürdürmektedir.

By Oğuz, Sacit

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,

III. Balıkesir mühendislik - mimarlık sempozyumu : inşaat mühendisliği bildirileri, 10-11 Nisan 1995 Balıkesir

Günümüz dünyası teknoloji ve bilgi yolunda hızla ilerlemektedİr.Teknoloji ve bilgi üretimine sahip ülkeler çağımızda ön sıralarda yerinia1maktadır.Teknoloji ve bilgi üretimi genellikle mühendislik ve fenbilimlerinin ilgi alanında yer almaktadır.

By

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,

Teknik mekanik 1 : statik

Statik konusunda, gerekli çalışmaları yapabilmek için bilinmesi gereklitaban bilgiler,özellikle, önceden hazmedilmiş olmalıdır. Bunların başında,trigonometri bilgileri gelmektedir. Bundan sonra da, vektörlerin hesabı vebunların fizik manalarının bilinmesi gerekli olmaktadır. Her ne kadar,mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinde matematik ders...

By Oğuz, Sacit

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,9789756993118

Coğrafya egitiminde google earth

Google Earth, Dünyanın her yerine ait uydulardan çekilmiş değişik çözünürlüktekifotoğrafların görüldüğü bir bilgisayar programıdır.

By Kızılçaoğlu, Alaattin

,

Modelleme ve görselleştirme 3ds Max 2010 : uygulamalı örnek çizimler

3ds max Nedir?Autodesk'in geliştirip pazarladığı 3ds Max programı, dünyada ve memleketimizde ençok kullanılan 3 boyutlu modelleme, görselleştirme ve animasyon programıdır.

By Bora, Halil

Türkmen Kitabevi,9786054259038

Numerical analysis with computer algorithms

Numerical analysis with computer algorithms.

By Sağlam, Rıfat

Çağlayan Yayınları,9789754360714

Photoshop CS3

Photoshop uzun yıllardır grafik tasarım alanında rakipsiz olarakkullanılan bir programdır. Son iki sürümü ile de web özellikleri gözeçarpmaktadır. Dijital teknolojinin grafik tasarım al anında vazgeçilmezolmasıyla Photoshop etkin bir kullanıma sahip olmuştur.

By Şahin, Halil

,9789756392775

Teknoloji yönetimi

Teknoloji gündelik yaşamın her anında kendini göstermekte ve uygulamaalanı bulmaktadır. Kullanılan her cihaz ve sistemde yüksek teknoloji ürünlerininkullanımı giderek yoğunluğunu artırmaktadır. Yüksek teknoloji;kişisel bilgisayarlardan ofis sistemlerine, üretim süreçlerinden uluslararasıhaberleşme ve iletişim ağlarına, uzay ve havacılıktan medikal ...

By Erdal, Murat

,9789756392836