Konu Başlıkları

Mimarlık ve Tasarım

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 110

Denizli kentinin büyük ameliyatı : (1973-1980)

Devlet adamlarına nasihatler: Nasayihü'l-vüzera Defterdar Sarı Mehmet Paşa

Kastamonu hurufat defterleri (1690-1840)

Giysi ve mimari yapı tasarımında disiplinlerarası etkileşim

Geleneksel ve çağdaş mimari yapılar üzerine akademik çalışmalar

Geleneksel Bayburt mimari mirasının korunması ve yaşatılması bağlamında Talip Yeşil Evi restorasyon çalışması

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu : Mimarlık planlama ve Tasarım : tam metin kitabı = 2. International Symposium on Social Sciences : Architecture Planning and Design : conference proceedings