Konu Başlıkları

Mimarlık ve Tasarım

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 113

Dünden bugüne Sivrihisar çeşmeleri

Kentsel dönüşüm çerçevesinde rekreasyon alanlarının turizm açısından değerlendirilmesi

Denizli kentinin büyük ameliyatı : (1973-1980)

Devlet adamlarına nasihatler: Nasayihü'l-vüzera Defterdar Sarı Mehmet Paşa

Kastamonu hurufat defterleri (1690-1840)

Giysi ve mimari yapı tasarımında disiplinlerarası etkileşim

Geleneksel ve çağdaş mimari yapılar üzerine akademik çalışmalar

Geleneksel Bayburt mimari mirasının korunması ve yaşatılması bağlamında Talip Yeşil Evi restorasyon çalışması