Konu Başlıkları

Medya ve İletişim

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 187

Küçük işletmeler için sosyal medya

Dijital medya ve gazetecilik

Sinema ve reklam anlatılarına ‘hareketlilik’ penceresinden bakış

İletişim araştırmaları ve film çözümlemeleri

Halkla ilişkilere giriş

Dijital halkla ilişkiler ve online kurumsal itibar yönetimi

Derrida ve yapısöküm : anlam, söylem, haber

Televizyon ve radyo yayıncılığı (giriş)

Siyasal iktidar- TRT ilişkisinin dünü

Hıfzı Topuz'a armağan kitabı : iletişimin devrim yılları

İletişim Ve... : Prof. Dr. Ersan İlal'e armağan

Günümüzün gizli silahı : bilinçaltı mesajlar