Konu Başlıkları

Medya ve ��leti��im

Arama Sonuçları: 17 - 16 sonuç sayısı 279

Dijital imza rehberi

Bilindiği üzere günümüzde bilgi teknolojileri büyük bir hızla gelişmektedir.Özellikle iletişim alanmda kaydedilen gelişmeler, bilgi, belge ve veri transferineek olarak sözleşme gibi birçok önemli işlemin elektronik ortamda yürütülmesizorunluluğunu doğurmuştur.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600354

Yeni tüketici yasası ışığında mobil iletişim paneli

İletişim ve özellikle mobil iletişim son 15 yılda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdede iş yaşamına damgasını vuran en önemli unsurlardan biri olmuş, yarattığıkatma değerle ekonomiyi etkiler hale gelmiştir.Mobil iletişim, ülkemizde de, 1993 yılından itibaren yapılan yatırımlarla büyükilerleme kaydetmiştir. Bugün yaklaşık 25 milyon aboneye ulaşan raka...

By

,9789755128115

Halkla ilişkiler yönetimi

Küreselleşme sürecinde, kitle iletişimindeki gelişmelerin hızla ilerlediğiyüzyılımızda, kurumların işletmelerin uluslararası rekabet ortamında ön planaçıkmak için stratejik bir yönetim ve bu stratejiye uygun bir kurum kültürügerekmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604505

Haber, söylem, ideoloji

Haberi bir söylem olarak çözümleyen özellikle Batı kaynaklı çalışmalar, bugüne kadar önemli birikim alanı ortaya koymuştur. Türkiye’de de 90’lı yıllardan beri bu literatürün yoğun okunması ve geleneksel yaygın medyanın haber metinlerine uygulanması iletişim ve medya araştırmalarının vazgeçilmez bir güzergâhını oluşturmuştur.

By Devran, Yusuf

Başlık Yayın Grubu,9786054033027

Basın kurt mu? Kuzu mu?

Artık sosyal fonksiyonlarını yitirme noktasına yaklaşmış bulunan Basın'ın tarihte varoluş sebebi nedir? İşte elinizdeki kitap dünya tarihi içinde bu sorunun cevabını aramaktadır. Bu türde başka bir çalışma bu zamana kadar yapılmamıştır. Roma İmparatoru Sezar'ın ""Acta Senatus"" duvar gazetesinden başlayarak bütün dünyada günümüze kadar çıkan gazete...

By Bozdağ, İsmet

Emre Yayınları,9789758496822

Kertenkele mantığı

Kertenkele Mantığı, tehlike karşısında, baskın olma gayreti halinde, güç mücadelesinde, alan korumacılığında, başkalarını suçlamada, 'bana benzerse iyi, benzemezse kötü' anlayışlarında ortaya çıkar.

By Sözen, Edibe

Birey Yayıncılık,9789758618873

Gazeteciyim ama tedavi görüyorum

E, aşkolsun Ataol, yakışıyor mu?Bilgiç görünmenin, düşünüyor(muş) gibi yapmanın daha garantiliyolları yok mudur?

By Kekeç, Ahmet

Birey Yayıncılık,9789758257218

İletişim felsefesine giriş

Bu eserin özce içerik, varlık nedeni ve amacı şu şekilde ifade edilebilir. 'Yeryüzünde bilgi (ileti konusu) güçtür, ona sahip olan dünyaya sahip olur' düşüncesini esas alıp, insanları (toplulukları, toplumları ve uygarlık çevrelerini) bilgi satıcıları (ileticileri) ve alıcıları (iletilenleri) diye genelde iki gruba özelde çeşitli alt gruplara bölen...

By Açıkgöz, H. Mustafa

Birey Yayıncılık,9789759631604

Medyatik Türkiye

Türkiye, son onbeş yılını akıl almaz ve takibi imkansız bir gelişmeyle geleceğe endeksledi. Bu gelişmeler sadece sosyal ve ekonomik alanda değil, basın-yayın dünyasında da kendisini gösterdi. Gelişen kitle iletişim araçlarının mevcut duruma uyum sağlayıp sağlamaması, genel olarak medyanın bu yeni durum karşısında eski birikimlerle kendini ifadeye ç...

By Akın, Kenan

Birey Yayıncılık,9789758257508

Bab-ı Ali'den çiftetelli'ye : Türk medyasının kartelleşme öyküsü

Canan Barlas'ın yazdığı bu kitap, Türkiye'de gazetecilik mesleğiyle uğraşanların da, gazete okuyanların da son 20-25 yıldır içinde bulundukları fakat farkında olmadıkları bir tabloyu yansıtmaktadır.Canan Barlas, 1969'da başlayan meslek emekçiliği ile olayları içinden yaşadı ve bu kitapta bunların hepsini, tanık olduğu olaylarla sergilemeye çalıştı.

By Barlas, Canan

Birey Yayıncılık,9789758618392

Tanıtım ve reklam sanatı

İlan ve reklam nedir ve nasıl yazılır? Tanıtım yazılarına, ilan ve reklamlara başlık atma işi başlı başına bir uzmanlık konusudur.Reklamı yapılan ürünlerin de dili vardır, metin yazarı onu konuşturmalıdır.Tanıtımda müşterinin görüşleri ve eğilimleri önemlidir.Değerli ilan örnekleri. İlanın büyüklüğü ve şekli. Tanıtımda mektubun etkinliği ve dolaylı...

By Casson, Herbert N.

,9789754450798

Medya ve izleyici: bitmeyen tartışma

Kitle iletişim araştırmaları, başlangıçtan günümüze değin kitle iletişimaraçlarıyla iletilen mesajlann hedef üzerinde yarattığı etkiyi incelemektedir.Bu nedenle mesajı alanların, yani izleyici/dinleyicilerin konumuher zaman önem taşımış ve iletişimin diğer öğelerinden daha fazla ilgiçekmiştir. Mesajı alımlayan izleyicinin aktif ya da pasif oluşu, a...

By

Vadi Yayınları,9789756768631

X ilişkiler : fuhuş, iletişim, iktidar

'Şunu söylüyorum uyguladığı teknik öncüdür. Biz bilimde tekniklere bakarız, yönteme bakarız, bu yöntemi Türkiye'de benim tespitlerime göre ilk önce Mahmut Çetin kullanmıştır. Bu önemlidir, bunu tespit ediyoruz, ben ona ayrıbir yer veririm...Mahmut Çetin bu disiplinde öncüdür. Gökyüzü mükemmel bir kaynaktır. Çetin ölüm ilanlarını ilk kullanan araştı...

By Çetin, Mahmut

Biyografi Net İletişim ve Yayıncılık,9789944334181

İşte, aşkta, okulda, sokakta iletişim nasıl kurulur?

Genç ve başarılı iletişimci Fatih Polat'ın kapağında 'İş'te, Aşkta Okulda İletişim Nasıl Kurulur? ' diyen kitabını görünce 'vaaay, terzi söküğünü nasıl dikeceğini yazmış' dedim. Çünkü bizim basınköy'ün yaman çelişkisi vardır; tekmil iletişim taifesinin hele de eşi, dostu, yakınlarıyla iletişmesi pek güçtür. Değerli kardeşim Fatih, bu makus talihi y...

By Polat, Fatih

,9789944979214

Ünlü filmlerden unutulmaz replikler

Sinema diğer sanat dallarından geç doğmasına rağmen hızla gelişip yaygınlaştı ve günümüzün en popüler sanat dalı hâline geldi. Hayal perdesinden akan kareler hayatın her alanını aydınlatıyor artfk. Hafızalarımızda yer etmiş müstesna replikleriyle hiç unutamadığımız, dönüp dönüp tekrar izlemekten büyük haz aldığımız filmler vardır.

By

Avrupa Yakası Yayınları,9789944979160

Soğuk bir gazoz ister misin yavrum?

Nuri Alço'nun namlı bir saray pehlivanı olan dedesi Aliço'dan söz açarak, Osmanlı sarayına düşüyor yolunuzu ilkin. Adı henüz kötüye çıkmamış, Kuran Kursu'nun uysal talebesi küçük Nuri'nin çocukluk ve gençlik yıllarına ait masum anılarını, yaşı kemale erdiğinde beyaz camınızdan şahit olduğunuz fitne fesadının yanına koyduğunuzda 'yazık olmuş gül gib...

By Sevinç, Seyhan

Akis Kitap,9789759129163