Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 133

Руководство по организации деятельности детской библиотеки

Балалар кітапханасы қызметі нұсқаулығы

Türkiye’de ulusal halk kütüphanesi stratejisi

Açık bilim açık erişim Türkiye : Türkiye’deki kurumsal açık erişim arşiv organizasyonlarının yönetişim uygulamalarının değerlendirilmesi

Kütüphanelerde itibar yönetimi : Paydaş temelli bir model önerisi

Kitabiyat : Cahiliyeden asrı saadete

Kayıp halka : Kitap tarihinin kayıp halkası : Needham sorunsalı

Bilgi erişim sistemleri : bilgi erişimde dil sorunları

Arşivcilik : Geçmişin izlerinden geleceğin pusulalarına

Türk kütüphaneciliğinde önemli bir adım : Devr-i Hamidi katalogları

Bilgi merkezlerinde mekân: Değişen beklentiler ve mimari anlayış ışığında yönelimler

1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu : Etik : Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu = 1st International Symposium on Philosophy of Library and Information Science : Ethics : Theory and Practice

Sağlıkta bilgi ve belge yönetimi = Information and records management in health science

Dijital kütüphaneler araştırmasının el kitabı : tasarım geliştirme ve etki

Osmanlı aydınlarının bilgi ve belge yönetimi çalışmaları : Celal Esat Arseven’in arşivcilik ve kütüphanecilik mesleklerine katkıları

Elektronik belgelerin imhası : teori ve uygulama