Konu Başlıkları

Kütüphanecilik

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 124

Osmanlı dönemi İzmir medrese ve kütüphaneleri

Geçmişten geleceğe açılan kapı : İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2012-2020

Göç bibliyografyası : göç konusunda başvurulabilecek kaynaklar ve bu kaynaklara ilişkin genel bir değerlendirme (I. tezler)

Dünyanın iyiliği için çocuk kütüphaneleri

Ulusal bilgi politikaları ve bilgi merkezleri

Müteferrika’dan birinci meşrutiyete kadar Osmanlı Türklerinin bastıkları kitaplar : 1729-1875 (kitapların tam listesi ile)

Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları : Türkiye için bir değerlendirme

Bilgi toplumu tartışmaları

Bilgi merkezleri : kütüphaneler - arşivler - müzeler

Asurbanipal kütüphanesi

Diyarbakır Ziya Gökalp yazma eserler kütüphanesinde bulunan aruza dair arapça yazma eserlerin bibliyografyaları

Örneklerle birlikte kütüphanelerde konu otorite dizini oluşturma

Türkiye’de özel arşiv türü olarak bilet efemeraları