Konu Başlıkları

����letme ve Y��netim

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 544

Doğrusal programlama ve bulanık doğrusal programlama

Şehir markalaşması sürecinde tüketici temelli marka değerinin ölçülmesi : Adıyaman ili üzerine bir uygulama

Bir rekabet stratejisi olarak farklılaşma : otel işletmeleri üzerine bir araştırma : Kuşadası örneği

Örgütlerde kariyer gelişim süreci

Örgütsel gelişim ve yönetim uygulamaları

Örgütsel öğrenme ve bilgi merkezleri

Risk yönetim uygulamalarının endüstri işletmelerinin sermaye yapıları üzerine etkileri

Satış yöneticilerinin liderlik ve karar alma tarzlarının performanslarına etkileri

Eğitim örgütlerinde liderlik sinizm ve bağlılık

Tarihsel süreçte kurumsal kaynak planlama : ERP

Gönüllü yönetimi yaklaşımları çerçevesinde expo 2016 Antalya

İç girişimcilerin örgütsel bağlılığını etkileyen faktörler : girişimci özellikleri ve iç girişimcilik iklimi

İş adamının sosyal sorumlulukları

İşletme disiplini üzerine güncel çalışmalar