Konu Başlıkları

������������letme ve Y������netim

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 551

Kurumsal haller : senin yöneticin bir melekti yavrum

Stratejik halkla ilişkiler kapsamında kriz yönetimi

Tedarik zinciri riskleri : bölgesel bir analiz

Sosyal pazarlama kavramı ve kamu sektörü reklamlarının geleneksel ve sosyal medya üzerinden duyurulması

İşletme 2.0 : işletmecilikte yeni trendler

Gıdaların kurutulmasında mikrodalga ve sıcak hava yöntemleri

Dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılığa etkisinde çalışan performansının rolü

Doğrusal programlama ve bulanık doğrusal programlama

Şehir markalaşması sürecinde tüketici temelli marka değerinin ölçülmesi : Adıyaman ili üzerine bir uygulama

Bir rekabet stratejisi olarak farklılaşma : otel işletmeleri üzerine bir araştırma : Kuşadası örneği

Örgütlerde kariyer gelişim süreci

Örgütsel gelişim ve yönetim uygulamaları

Örgütsel öğrenme ve bilgi merkezleri

Risk yönetim uygulamalarının endüstri işletmelerinin sermaye yapıları üzerine etkileri

Satış yöneticilerinin liderlik ve karar alma tarzlarının performanslarına etkileri