Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 767

Ayntab şer’iyye sicili’nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (156 Numaralı: H.1312-1314; SAYFA 167-250, 1-93, 1-8)

219 nolu mühimme defterlerinin transkipsiyon ve değerlendirilmesi

1100 numaralı müslüman nüfus defterine göre Trabzon vilayeti Maçka kazasının demografik yapısı

VI. Uluslararası Hukuk Sempozyumu tam metin kitabı = 6th International Symposium on Law Conference proceedings

Vergi mantığı: gelir vergisi kanunu

Arabulucu ve uzlaştırmacı elkitabı

Tıp-Etik-Hukuk boyutuyla kürtaj

İnsan hakları ve Avrupa insan hakları sözleşmesi

Osmanlı hukuku: adalet ve mülk

Girişimciler için fikri mülkiyet hukuk bilgisi

İslam hukukunda mülkiyet: teori ve iktisab

İslam hukunda hırsızlık suçu: çalınan mal ile ilgili ihtilaflar

Türkiye’de vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde meslek mensupları ve bağımsız denetçilerin etkinliği : İzmir ili örneği [electronic resource]

İslam eşya hukuku [electronic resource]