Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 861

İçimdeki ukde : iş hukuku ve sosyal politika öğretilerinin sosyal insan haklarıyla imtihanı : 1938-2015

Hukuk sosyolojisinin antropolojik temelleri ve genel gelişim çizgisi

Hukuk sosyolojisi yazıları

İnsan hakları Avrupa mahkemesi : kararların uygulanması Türkiye kararları 1995- Haziran 2003 tazminat tutarları

Avrupa birliği'nde iç pazardaki serbest dolaşımlar ve birlik vatandaşlığının etkileşimi

Avrupa Birliği ve insan hakları

Bolivya Anayasası : hukuk, demokrasi, özerklik 

Çalışma hukukunda eşitlik ve ayrımcılık : karşılaştırmalı teorik bir bakış

Vergi kabahat ve suçlarının unsurları

Adli delil yönetimi bakış açısıyla : Ulusal ve uluslararası polis yönetimi

Optimal vergileme ilkeleri ile vergilere karşı gösterilen tepkiler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Etkileriyle ve sonuçlarıyla OHAL KHK rejiminin eleştirisi ve KHK müeyyidelerine karşı izlenebilecek hukuki yollar

Pazarlamada uygulanan rekabet stratejilerinin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi