Konu Başlıkları

G��zel Sanatlar

Arama Sonuçları: 18 - 16 sonuç sayısı 290

11 anlatı

İstanbul Erkek Lisesi Felsefe eğitimcilerinden Keyize Hanımın ve Cemil Sena Beyinbana telkinde bulundukları öğretilerinden biri de sanatın tüm kollarında sanat yapıtlarımüretirken, sanatçının yalnız içten esinlenmekle kalmayıp, çağının düşünsel hareketlenmelerini degörerek, kendi zevki ve anlayışıyla birlikte yapıtını şekillendirdiğidir.

By Üstüner, Ali Cengiz

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,

Übü : bütün yönleriyle übü serüveni

8 Eylül saat sabahın beşinde, Laval kentinde, Tüccar AnselmeJarry ve eşi, Quemest'li Caroline'in oğlu Alfred Henri Jarrydoğar ve aynı gün Trinité Bölgesi naibi Félix Hélie tarafındankutsanır.

By Jarry, Alfred

Yaba Yayınları,9789753861021

Che : ulu ve derin, belgesel oyun

1970 yılıydı...Che Guevara, ideolojik karakter olarak dünyada veTürkiye'de yerini almıştı!Türkiye, devrimci-miUiyetçi kamplarmm boğaz-boğazakavgalarını yaşıyordu.

By Bozdağ, İsmet

Yaba Yayınları,9789753861045

Kurbağalar : oyun

Aristophanes, milattan önce beşinci yüzyılın ortalarında yaşamış,eserleri günümüze ulaşan ilk Yunan komedya yazarıdır. Do|umyeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Atina'da eğitim gördüğütahmin edilmektedir.

By Aristophanes

Yaba Yayınları,9789753861120

Halk tiyatrosu : deprem ve zulüm, bir dönemin sanat ve ideoloji belgeseli

Yaklaşık çeyrek yüzyıl önce, Erkan Yücel'in başında bulunduğuHalk Tiyatrosu tarafından sahneye konan ""Deprem veZulüm"" oyununun bugün yayımlanmasının, o günlerde olup bitenlerianlamaya yarayan belgesel bir önemi var.

By Yücel, Erkan

Yaba Yayınları,9789753861427

Generallerin ikindi kahvaltısı : (oyun 3 perde)

Cenerai James Aıidubon Wilson Pétardière-Frenouillou'nun evindebir oda. içerisinin döşemesi burjuvalara göre süslü ama modası geçmiş.Orada nefesi kötü kokan yaşlı bir annenin varlığı hissediliyor.

By Vian, Boris

Yaba Yayınları,9789753861397

Doğrular : oyun

Açıklamasını okuyucunun sağduyusuna bıraktığım bir takımnedenlerin yazılmasmı zorunlu kıldığı bu küçük önsöze,herhangi bir felsefî anlam çıkanimayacağını bilsem,''Doğrular, haksızlıklarm, düzensizliklerin at oynattığı birtoplumda, insanm (bireyin) kendi kendisi olmak güçlüğünün,giderek olanaksızlığının yaşanmış bir belgesi"" diyebaşlamak isterdim.

By Camus, Albert

Yaba Yayınları,

Deli oğlan ve diğerleri

Bu oyun damlı müzikli oynanacağı gihisalt söze dayalı olarak da oynanabilir

By Doğan, Aydın

Yaba Yayınları,9789753860178

Topkapı sarayı : taşa yazılan tarih

Osmanlı padişahlarına dört asra yakın hizmet veren Topkapı Sarayı, Marmara ve Boğaziçi'ni aynı anda görebilen ve eskiden şehrin son derece müstesna ve her türlü tabiat güzelliğine sahip bir alanı seçilmiştir. Burası, bir kısım yazarların ifadeleriyle, dünyanın en güzel, en latif ve gönül alıcı yeridir.

By Şimşirgil, Ahmet

Tarih Düşünce Kitapları,9789756300121

Antigone : oyun

ANTİGONEnin 1970'te Atina'da yayınlanan çevirisi hakkındaYunan düşünür ve şairi Zoi Karelli'nin yazısı kısaltılarak aşağıyaalınmıştır:""Türk Antigone'dt en değerli bulduğum şey, Bay Dejnirel'insırf kendine özgü katkısıdır.

By Demirel, Kemal

Yaba Yayınları,9789753860789

Elazığ kabare : mahalli skeçler

insanların kendi hayatlarını aynada seyretmeleri: Tiyatro...Gülüyoruz, kızıyoruz, ağlıyoruz, heyecanlanıyoruz, kavgaediyoruz.Kiminle?Aynadaki insanla.Oyunumuza hoş geldiniz; yani bizim dünyamıza; yani size, tekkelime ile insana!Öyleyse: Perde!

By Katı, İsmail Ekrem

Çayda Çıra Yayınevi,

Karagöz ve trafik

Daha evvel göstermelik konmuş olan perdeaydınlanır. Bir süre bekler.Başlama sesi çıngırak ile duyurulur.

By Oral, Ünver

Bilgecan Yayınları,9786054200320

Soğuk bir gazoz ister misin yavrum?

Nuri Alço'nun namlı bir saray pehlivanı olan dedesi Aliço'dan söz açarak, Osmanlı sarayına düşüyor yolunuzu ilkin. Adı henüz kötüye çıkmamış, Kuran Kursu'nun uysal talebesi küçük Nuri'nin çocukluk ve gençlik yıllarına ait masum anılarını, yaşı kemale erdiğinde beyaz camınızdan şahit olduğunuz fitne fesadının yanına koyduğunuzda 'yazık olmuş gül gib...

By Sevinç, Seyhan

Akis Kitap,9789759129163

İlahi komedya

Öfke, sürgün ve dehayla geçen bir hayat yaşamış olan Dante'nin yapıtları İtalyan edebiyatının kaynağını oluşturur. Dante'nin kendi adlandırmasıyla 'Kutsal Bir Manzum' olan İlahi Komedya, tarihsel çelişkilerinin arkasındaki gizli düzenin araştırılması ardında koşar.Cehennem, Araf ve cennet olarak üç bölüme ayırdığı bu yapıtında Dante, öbür dünyaya y...

By Dante Alighieri

Oda Yayınları,

Türk tiyatrosunda Kurtuluş savaşı

Türk Tiyatrosunda Kurtuluş Savaşı'nı araştırmaya başladığım da nelerle karşılaşacağımı bilmiyordum. Üstelik de incelemek istediğim tarihler (1919-1928) hem savaşmak hem de üretmek zorunda olduğumuz yıllardı. Zaman geçtikçe bu yıllar da bu yıllara bunca eseri sığdıran yazarlar da beni hayrete düşürdü; çünkü karşımda yalnızca tiyatro eserleri yoktu a...

By Aldağ, Zeynep Şebnem

3F Yayınevi,