Konu Başlıkları

G������������������zel Sanatlar

Arama Sonuçları: 18 - 16 sonuç sayısı 295

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve Türkiye'de beşeri bilimlerin yeniden inşası: elli portre

Üniversitemiz bünyesinde örgütlenmiş tüm bilim dallarında yer alanseçkin fakültelerimiz yaptıkları akademik ve bilimsel çalışmalarla bilimdünyasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu fakültelerimiz arasında yer alanve 1936 yılında Atatürk'ün emriyle kurulan Dil ve Tarih - Coğrafyafakültemizin ayrı bir yeri vardır. Fakültemiz bünyesinde barındırdığı ...

By Demir, Remzi

Ankara Üniversitesi,9789754827705

Ressam Pierre Loti dessinateur

Claude Monet, 1907'de kendisiyle yapılan bir röportajda, Courbet'yle yanyana gezdikleri bir""Oryantalistler"" sergisiyle ilgili anısını aktarır.

By Quella-Villeger, Alain

İstanbul Ticaret Odası,

Türk hat üstadları 3 : Kemal Batanay, bestekâr, tambûrî, hattat, hâfız

İstanbul Ticaret Odası, 1882 yılından beri ticaretin gelişmesi için vazgeçilmez şartın, kültür ve sanata yapılan yatırımolduğunu savunuyor. Çünkü biz biliyoruz ki, ticaret ile kültür, ikiz kardeş gibidir. Bir bütünün birbirinden ayrılmaz ikiparçasıdır. Bir başka ifadeyle de, bir kuşun iki kanadı gibidir. Kalkınma ve gelişmenin şekillendirdiği geniş...

By Serin, Muhittin

İstanbul Ticaret Odası,9789756444269

Hediyelik eşyalarımız

Bu gün el sanatları turizm endüstrisine hitap etmesi itibariylememleketlerin bilhassa önem verdikleri konulardan biri olmuştur.Türkiye de gerek dünya üzerindeki kuruluş yeri ve gerekse köküçok eskilere dayanan bir millet olması itibariyle el sanatlarının tükenmezçeşit ve kaynaklarına sahip bulunmaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Cumhuriyet dönemi ressamları koleksiyonu = Republic period painters' collection

Dünyanın en eski kentlerinden birinde, yüz yılı aşkın süredir yer alanİstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin en büyük veen etkili sivil meslek örgütlerinden biridir.Nitekim bu görkeminin bilinciyle, büyüklüğüne denk düşenbir sorumluluğu her zaman hissetmiş ve sadeceait olduğu kent kapsamında değil, ülke ve ülke ötesi kapsamda datoplumsal işlevlerini h...

By

İstanbul Ticaret Odası,

11 anlatı

İstanbul Erkek Lisesi Felsefe eğitimcilerinden Keyize Hanımın ve Cemil Sena Beyinbana telkinde bulundukları öğretilerinden biri de sanatın tüm kollarında sanat yapıtlarımüretirken, sanatçının yalnız içten esinlenmekle kalmayıp, çağının düşünsel hareketlenmelerini degörerek, kendi zevki ve anlayışıyla birlikte yapıtını şekillendirdiğidir.

By Üstüner, Ali Cengiz

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,

Übü : bütün yönleriyle übü serüveni

8 Eylül saat sabahın beşinde, Laval kentinde, Tüccar AnselmeJarry ve eşi, Quemest'li Caroline'in oğlu Alfred Henri Jarrydoğar ve aynı gün Trinité Bölgesi naibi Félix Hélie tarafındankutsanır.

By Jarry, Alfred

Yaba Yayınları,9789753861021

Che : ulu ve derin, belgesel oyun

1970 yılıydı...Che Guevara, ideolojik karakter olarak dünyada veTürkiye'de yerini almıştı!Türkiye, devrimci-miUiyetçi kamplarmm boğaz-boğazakavgalarını yaşıyordu.

By Bozdağ, İsmet

Yaba Yayınları,9789753861045

Kurbağalar : oyun

Aristophanes, milattan önce beşinci yüzyılın ortalarında yaşamış,eserleri günümüze ulaşan ilk Yunan komedya yazarıdır. Do|umyeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Atina'da eğitim gördüğütahmin edilmektedir.

By Aristophanes

Yaba Yayınları,9789753861120

Halk tiyatrosu : deprem ve zulüm, bir dönemin sanat ve ideoloji belgeseli

Yaklaşık çeyrek yüzyıl önce, Erkan Yücel'in başında bulunduğuHalk Tiyatrosu tarafından sahneye konan ""Deprem veZulüm"" oyununun bugün yayımlanmasının, o günlerde olup bitenlerianlamaya yarayan belgesel bir önemi var.

By Yücel, Erkan

Yaba Yayınları,9789753861427

Generallerin ikindi kahvaltısı : (oyun 3 perde)

Cenerai James Aıidubon Wilson Pétardière-Frenouillou'nun evindebir oda. içerisinin döşemesi burjuvalara göre süslü ama modası geçmiş.Orada nefesi kötü kokan yaşlı bir annenin varlığı hissediliyor.

By Vian, Boris

Yaba Yayınları,9789753861397

Doğrular : oyun

Açıklamasını okuyucunun sağduyusuna bıraktığım bir takımnedenlerin yazılmasmı zorunlu kıldığı bu küçük önsöze,herhangi bir felsefî anlam çıkanimayacağını bilsem,''Doğrular, haksızlıklarm, düzensizliklerin at oynattığı birtoplumda, insanm (bireyin) kendi kendisi olmak güçlüğünün,giderek olanaksızlığının yaşanmış bir belgesi"" diyebaşlamak isterdim.

By Camus, Albert

Yaba Yayınları,

Deli oğlan ve diğerleri

Bu oyun damlı müzikli oynanacağı gihisalt söze dayalı olarak da oynanabilir

By Doğan, Aydın

Yaba Yayınları,9789753860178

Topkapı sarayı : taşa yazılan tarih

Osmanlı padişahlarına dört asra yakın hizmet veren Topkapı Sarayı, Marmara ve Boğaziçi'ni aynı anda görebilen ve eskiden şehrin son derece müstesna ve her türlü tabiat güzelliğine sahip bir alanı seçilmiştir. Burası, bir kısım yazarların ifadeleriyle, dünyanın en güzel, en latif ve gönül alıcı yeridir.

By Şimşirgil, Ahmet

Tarih Düşünce Kitapları,9789756300121

Antigone : oyun

ANTİGONEnin 1970'te Atina'da yayınlanan çevirisi hakkındaYunan düşünür ve şairi Zoi Karelli'nin yazısı kısaltılarak aşağıyaalınmıştır:""Türk Antigone'dt en değerli bulduğum şey, Bay Dejnirel'insırf kendine özgü katkısıdır.

By Demirel, Kemal

Yaba Yayınları,9789753860789