Konu Başlıkları

Fizik

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 55

Herkes için fizik 2. kitap : fotonlar ve çekirdekler

Okuyuculara sunulan bu kitabın amacı,değişik dalga uzunluklu elektromanyetikdalgaların özelliklerinin incelenmesinde""Elektrik Alan Teorisi""ve ""Kuantum Fiziği"" kanunlarının nasılçalıştığını açıklamaktır.

By Kitagorodskiy, A.I.

Aktif Yayınevi,9789756755549

Optik

Optik; genel fiziğin en önemli kısımlanndan biridir. Onun hayatımızda nekadar çok kullanıldığından burada bahsetmeye ihtiyaç duymuyorum. İlmin bubölümü yüzyılımızın 2. yansında büyük hızla inkişaf etmiş, bu alanda inkılâplaryapılmıştır.

By Goca, Niftaii

Aktif Yayınevi,9789756755198

Titreşimler ve dalgalar

Üniversite öğrencilerinin en büyük sıkıntılarından biri derslerini takipedebilecekleri Türkçe yazılnuş ders kitaplarının olmayışıdır. Bu eksiklik fendallarında kendini daha da fazla hissettirmektedir. Yıllardır Berkeley FizikProgramı-2 dışında Titreşim ve Dalgalar konusımda maalasef bir ders kitabımevcut değildir. "" M.I.T Introductory Physics Seri...

By French, A.P.

Aktif Yayınevi,

Katıların fiziği

Bir başka katıhal fiziği ders kitabına gerçekten ihtiyaç var mı? Gelenekselolarak, katıhal fiziği lisans öğrencilerine diğer derslere göre geç okutulmayabaşlandı ve bu seviyede birçok ders kitabı tertiplendi. Daha az sayıda derskitabı başlangıçta okutulmaya uygundur, buna rağmen bu kitaplardabilhassa Schrödinger denklemi olmak üzere kuvantum teoris...

By Turton, Richard

Aktif Yayınevi,

Çekirdek fiziğinin esasları

Çekirdek fiziği sahasında ülkemizde kıymetli bazı tercüme ve telif eserlerolmasına rağmen, bu tercümeyi yapmamım sebeplerini (a) tercüme ettiğim eserin""ders kitabı"" olarak çok iyi düzenlenmiş olması, (b) ilmî açıdan çok kıymetlibirçok çalışmaları kaynaklanyla biriikte ve orijinal şekilleriyle vermesi ve (c) busahada yazılmış Türkçe eserlerin birç...

By Atam, Arya P.

Aktif Yayınevi,9789756755006

Fizik terimler sözlüğü : İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce

Bilim ve teknoloji ile değişen yaşam, yeni yeni sözcüklerin dilimizegirmesini zorunlu kılmaktadır. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen bilimsel veteknik gelişmelerin genişlettiği terminolojiyi öğrenmek hepimiz için birgereksinim olmuştur. Öğrencilerimizin her an dile getirdikleri ""Hocam, bukelimenin anlamı nedir?"" sorusunun yanıtını ancak böyle bir...

By Boydağ, F. Şenel

Doğuş Üniversitesi,9789755114620

İlkyardım : deprem ve depremden korunma yolları

Hemen her gün duyduğumuz trafik kazalarında, yangınlarda, sel, deprem gibi doğal afetlerde yitirdiğimiz onca mal kaybının kaderimiz olmadığını düşünerek çoktandır yazmayı planladığım bu kitabı kaleme aldım. Kütüphanemde bulunan pekçok kaynaktan yararlandım. Yeterli olmadığını bilerek, yeni baskılarında geliştirmeyi düşünerek ve hoşgörünüze sığınara...

By Dirim, Aygören

Esin Yayınevi,9789755001326