Dövme teknolojisi 2

Açıklama

İki ciltlik ""Dövme Teknolojisi"" kitaplarımın birinci cildi Makina MühendisleriOdası Istanbul Şubesi tarafından Temmuz 1988 de yayımlanmış bulunmaktadır. DövmeMakinalan, Açık Kalıpla Dövme ve Kapalı Kalıpla ÇapakIı Dövme konularını içerenbirinci cildin yayımlanmasından kısa bir süre sorıra ikinci cilt de tamamlanarak dövmekonusunda çalışanların istifadesine sunulmuştur. Birinci ciltte bulunmayan ve en çokuygulanan diğer dövme yöntemlerinin uygulamaya dönük biçimde işlendiği ikinci ciltlebirlikte dövme konularınm kısa, öz ve uygulamada karşılaşılan sorunlara cevap verebilecekşekilde tanıtılmış olduğu kanaatindeyim.

Yazar Çapan, Levon
Yayıncı Seç Yayın Dağıtım
Basım Sayısı 1 bs.
Yayınevleri Seç Yayın Dağıtım
Yayın Tarihi 1988
Kitap Sayfa Sayısı 136
ISBN 9789753950046
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Genel Çalışmalar
Dil TR

Konu

 
    Benzer Kitaplar

    You may also like