Şanizade tarihi (1223-1237 / 1808-1821) cilt 2

Açıklama

Bu eser, ilmiye mesleğinde üst seviyede müderrislik ve kadılıklarda bulunmuş; tıp, tarih, askerlik, matemematik, geometri, coğrafya ve edebiyat sahalarında yazdığı telif ve tercüme eserleriyle zamanının mühim ilim adamları arasında yer almış Şânî-zâde Mehmed Atâullâh Efendi tarafından, vakanüvis hüviyetiyle Âsım Târihi'ne zeyl olarak yazılmıştır.Bu kitap, devrinin bir numaralı tarih kaynağı ve Târih-i Cevdet'in bilhassa IX, X ve XI. ciltlerinde faydalanılan en mühim eser olan bir Osmanlı tarihidir.XIX. asrın çok değerli şahsiyetlerinden ve yenileşme devrinde adı saygıyla anılması lazım gelen Şânî-zâde, Ahmed Cevdet Paşa tarafından asrının yegâne tabip ve feylesofu olarak vasıflandırılmaktadır.Tarihin gayesinin, eskilerin yolundan giderek, bazılarının hoşuna gitmese de hadiseleri aynen yazmak olduğu kanaatindeki müellif, benimsediği bu tarih telakkisine uygun olarak kitabında fiki ve mana dolu bir ifade tarzı kullanmış, kendi devrine kadar yazılan Osmanlı tarihlerinin modern anlayışa en

Yazar Efendi, Şani-zade Mehmed Ata'Ullah
Yayıncı Çamlıca Basım Yayın
Basım Sayısı 1 bs.
Yayınevleri Çamlıca Basım Yayın
Yayın Tarihi 2008
Kitap Sayfa Sayısı 840
ISBN 9789944905626
Kaynak Türleri -
Konu Başlıkları Tarih
Dil TR
 
  Benzer Kitaplar

  You may also like

  Tarihimize şan veren kahramanlar

  Çamlıca Basım Yayın 9789944905435

  Şanizade tarihi (1223-1237 / 1808-1821) cilt 2

  Efendi, Şani-zade Mehmed Ata'Ullah

  Çamlıca Basım Yayın 9789944905626

  Mum ışığı

  Nasrettin Hoca

  Çamlıca Basım Yayın

  Afiyet olsun, vücudumuz sağlık olsun : yemekte görgü kulları

  Sönmez, Nalan Aktaş

  Çamlıca Basım Yayın 9786055101626

  Sultan İbrahim Han

  Çamlıca Basım Yayın 9786055101053

  Yemek kitabı

  Çamlıca Basım Yayın 9786054421541

  Sultan Üçüncü Selim Han

  Çamlıca Basım Yayın 9786055101800

  Bilgisayar canavarı : bilgisayar

  Koruklu, Nermin Öner

  Çamlıca Basım Yayın

  Mesnevi’den seçmeler

  Çamlıca Basım Yayın 9786059964166

  Devlet ve memleket görüşlerim 1

  Sultan II. Abdülhamid Han

  Çamlıca Basım Yayın 9786054421572