Konu Başlıkları

Müze ve Kültürel Çalışmalar

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 36

Ankara üniversitesi çocuk kültürü araştırma ve uygulama merkezi (ÇOKAUM)

Türkiye’de çocuk oyunları: araştırmalar

Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından gelen öğrenciler için kılavuz kitapçık

İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba TopluluklarıKoordinatörlüğümüzce hazırlanan, sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz bu kılavuzkitapçıkta sizlere hizmet vermekte olan birimleri tanıtmaya çalışılmıştır.

By

İstanbul Valiliği,

Türk sineması: sorunlar ve fırsatlar, panel, 12.12.2009

Ülkemizin yaratıcı sektörlerinden sinema sektöründe var olan ve var olmayaçalışan meslek örgütleri, yapım, dağıtım, yaratım ve eğitim alanlarında yeralan farklı kesimlerin ortak çıkarlarını tanımlamak, iletişimi sağlamak ve enönemlisi Türk sinemasının geleceği için ortak üretimi desteklemek, kültüreldeğerlerimizin süregenliliğini sağlamak için çok ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944606769

Hatırat: tuna boyunca anılarla ezgiler

""Şehrimizde yaşam acelesiz bir tempoda sürerdi. Evimiz kahveler ve tavernalarla çevrili küçük üçgen bir meydanı olan şehir çarşısına yakındı. Hemen hemen her gün oradan geçerdim. Çarşının demirbaşlarından biri her renk ve şekilde acadele satan bir Türk şekerleme satıcısıydı.""

By Popescu -Judetz, Eugenia

Pan Yayınları,9789944396226

Osmanlı gümüş damgaları

Osmanlı İmparatorluğu Sultanı Fatih Sultan Mehmet'in ticaret hayatını düzenlemek için kurdurduğu Darphane-i Amire kalite kontrol merkezi gibi işlev görürdü.Bu kurumda,esnafın ürettiği değerli madenlere damga vurulur,böylece Padişah'ın tuğrasının bulunduğu nesneler, bir yönüyle ""Sultan'ın garantisin dedir"" anlamını taşırdı.Bununla birlikte,arşın i...

By Kürkman, Garo

İstanbul Ticaret Odası,9789944606875

Hat sanatı ve meşhur hattatlar

Hat, bizim medeniyetimizde, yazının sanata dönüşmesini temsil eder. Bu yüzden hat sanatı, yüzyıllardır, Osmanlı'dave İslam dünyasında görsel sanatların önemli bir parçası olarak var olmuştur. Hattat denilen hat sanatınınustaları ise sıkıntılı bir yolculuğu sabırla aşıp başarıya ulaşmanın simgesidir. Parmaklarının ucundan dökülençizgilerle, kalemden...

By Serin, Muhittin

İstanbul Ticaret Odası,9789757663560

Albaraka Türk hat yarışmasından seçme eserler

Albaraka Türk hat yarışmasından seçme eserler.

By

Albaraka Türk Yayınları,9789750058233

Erken Türklerin Skandinavya yazıtları

Şimdiye kadar ben, sayın okuyucularıma, Romanya'daki Attila Hazinesi Yazıtları,Proto-Bulgar Yazıtları, Yunanistan'daki Attika Yazıtları, Sırbistan'daki Vinça-TartariaYazıtları, İtalya ve Avusturya'daki Etrüsk Yazıtları, Fransa'daki Glozel Yazıtları,Pra-Portekiz Yazıtları, Başkurtstan Yazıtları ile Türklerin QUTYAQ'taki [Avrupa'daki]ayak izlerini ta...

By Mirşan, Kazım

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981728

Anadolu'da doğdu: 60. yaşında Fahri Işık'a armağan = Festschrift für Fahri Işık zum 60. geburtstag

Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları binlerce yıldan beri birbirinden farklımedeniyetlere yurtluk etmekte ve geçmişte olduğu gibi günümüzde de doğu-batıarasında kültürel bir köprü vazifesi görmektedir. Medeniyetlerin sürekli çatışmahalinde olduğu günümüz dünyasında kalıcı bir barış ortamı sağlamak için insanlarınverdiği mücadeleye bakıldığında, ...

By

Ege Yayınları,9789758070794

Türkiye arkeolojik yerleşmeleri (TAY): klasör 8 Bizans/Marmara

Başkenti İstanbul (Konstantinopolis) olmak üzere, Anadolu topraklarında 11 yüzyıla yakın bir süre varlığını sürdürmüş olan; maddi kültür kalıntıları bakımından —en azından toprak üzerinde olanlar— Osmanlı uygarlığının eserlerinden sonra Türkiye’de ikinci sırada bulunan ve Anadolu-Trakya topraklarının son arkeolojik katmanlarından birisi olan Bizans...

By

Ege Yayınları,9789758071661

Türkiye arkeolojik yerleşmeleri ( TAY ): klasör 7 (Pisidia ve Karia bölgeleri, Yunan-Roma dönemi)

Senem Özden ve Mete Aksan tarafından hazırlanan bu envanterde, Protogeometrik Dönem’den (yaklaşık MÖ 950), Roma imparatoru Theodosius (MS 378-395) dönemi sonuna kadar devam eden zaman dilimi içinde, Pisidia ve Karia bölgelerinde yer alan yerleşmeler bulunmaktadır. * Envanterde Pisidia Bölgesi’nden (Afyon, Burdur, Isparta, Konya) 282, Karia Bölgesi’...

By Özden, Senem

,9789758071586